Video Photo Ngày Lễ CTTĐVN Ngày 13 Tháng 11 Năm 2022

Spread the love

.
.

  1. 2022 Photo Link Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo VN Tại Nhà Thờ Chính Tòa Los Angeles Nov. 13, 2022 (Photo by Billy Trần)
  2. 2020 Photo Link Mừng Đại Lễ (Photo by Hoàng Đinh)
    LIVESTREAM By TINVUI MEDIA – Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -Bổn Mạng Cộng Đồng Công Giáo Tổng Giáo Phận Los Angeles

Dòng Máu Anh Hùng MP3: