Hồng Y Đoàn sau sự qua đi của Đức Hồng Y Carlos Amigo Vallejo

Spread the love

(28.04.2022)– Số cử tri của Hồng Y đoàn hiện nay là 117 vị, nghĩa là thấp hơn con số 120 vị do Đức Giáo Hoàng Montini đề nghị. Vào cuối tháng 12 năm 2022, dựa trên quy tắc theo đó các Hồng Y trên 80 tuổi mất quyền bầu cử, số Hồng Y cử tri sẽ chỉ còn 110 vị, nếu như Đức Thánh Cha Phanxicô không mở công nghị tấn phong Hồng Y.

Trong số 117 Hồng Y cử tri hiện nay:

12 vị được tấn phong bởi Đức Gioan Phaolô II (10%)

38 vị được tấn phong bởi Đức Bênêđíctô XVI (32%)

67 vị được tấn phong bởi Đức Thánh Cha Phanxicô (58%)

Tổng số các vị Hồng Y ngày nay là 209:

53 vị được tấn phong bởi Đức Gioan Phaolô II

64 vị được tấn phong bởi Đức Bênêđíctô XVI

92 vị được tấn phong bởi Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Thánh Cha Phanxicô đã triệu tập các công nghị tấn phong Hồng Y vào các ngày sau:

1) ngày 22 tháng 2 năm 2014

2) ngày 14 tháng 2 năm 2015

3) ngày 19 tháng 11 năm 2016

4) ngày 28 tháng 6 năm 2017

5) ngày 28 tháng 6 năm 2018

6) ngày 5 tháng 10 năm 2019

7) ngày 28 tháng 11 năm 2020

Năm ngoái, 2021 là năm đầu tiên không có công nghị tấn phong Hồng Y.

Các quan sát viên nhận định rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ mở công nghị tấn phong Hồng Y vào tháng 6 tới đây, trùng vào thời gian khi Tông Hiến mới về Giáo triều Rôma bắt đầu có hiệu lực.

     (Theo Đặng Tự Do, Vietcatholic News)