Phân Ưu – Bà Têrêsa Hài Đồng Giêsu Nguyễn Thị Yên Hà

Spread the love

Phân Ưu

Cộng đồng Công giáo Việt Nam – Tổng Giáo phận Los Angeles thành kính phân ưu đến ông cựu Chủ tịch Cộng đồng Nguyễn Đình Khương

trước sự ra đi của phu nhân là:

Bà Têrêsa Hài Đồng Giêsu Nguyễn Thị Yên Hà

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ giàu lòng thương xót, đón nhận linh hồn Têrêsa Hài Đồng Giêsu vào thành thánh Giê-ru-sa-lem mới là Nước Trời Vĩnh Cữu. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, thánh cả Giuse ban ơn bình an, yên ủi và nâng đỡ ông cựu Chủ tịch cùng đại gia đình tang quyến trong thời gian đau buồn này.

Thay mặt cộng đồng thành kính phân ưu

Dr. Ryan Bùi Thế Lữ     Rev. Joseph Quân Nguyễn

 Chủ Tịch Cộng Đồng      Đại Diện Liên Lạc