Photo Gallery Links:

Spread the love

Cập Nhật Photo Sinh Hoạt Cộng Đồng CGTGP-LA :

2021 Nov. 14 – TGP-LA / CĐVGVN Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (by Bảo Trần)

2021 Nov. 14 – TGP-LA / CĐVGVN Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (by Photo by Vũ Kiên Trung)

2021 Nov. 14 – TGP-LA / CĐVGVN Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (by Hoàng Đình Tiến)

Prayer A Thon – Đi Bộ, Cầu Nguyện & Lãnh Ơn Toàn Xá – Ngày 16 Tháng 2 Năm 2020

Cộng Đồng Công GiáoTGPLA-Tiệc Tất Niên Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles Mừng Lễ Thánh Gia 12/29/2018 tại CĐ Maria Nữ Vương – Gardena – California

Phần 2 : Mừng Lễ CTTĐ VN – Thánh Lễ Trong Nhà Thờ – Nov. 18, 2018 (photo by Billy & Jerry)

Phần 1 : Mừng Lễ CTTĐ VN – Diễn Nguyện và Đoàn Rước Ngoài Nhà Thờ – Nov. 18, 2018 (photo by Billy & Jerry)

2018 Đại Hội Cầu Nguyện Thường Niên Lần Thứ 32 – Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles – Tại Gardena, Los Aneles, California – 10/07/2018

2018 Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-LA Summer Camp 7/15/2018

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles Mừng Lễ Thánh Gia tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu – Dec. 31, 2017

Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima Anniversary Retreat tại Đền Đức Mẹ Dâng Con – Corona, California Nov. 26, 2017

2017 Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Nov. 19

2017 Đại Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles Lần Thứ 31 – tại Hội Dòng Gardena, – Oct. 8,

2017 Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima – TGP Los Angeles – Summer Camp, July 7-9

2017 Tĩnh Tâm Mùa Chay, Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Minh Thánh Tâm tại Dòng Chúa Cứu Thế, Balwin Park, 3/05/2017

2016 Đại Lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles – Nov. 13, 2016

30 Years Anniversary Love Holy Cross of Los Angeles Oct. 9, 2016

2016 Phong Trào Cursillo TGP-Los Angeles Mừng Ngân Khánh 25 năm

2016 Liên Hội CBMCG/TGP-LA Mừng Bổn Mạng Tại CĐ Phục Sinh – San Garbriel

2016 Hành Hương Năm Thánh TGP – Los Angeles

Kết Thúc Giải Túc Cầu 2016 CĐCG/VN/TGP-LA

Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angels – Summer Camp Lần Thứ 28 June 24 -26, 2016

Liên Đoàn LMTT/TGP-Los Angeles – 2016

40 Năm Cộng Đoàn Thánh Giuse – West Covina

Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016

Phong Trào Cursillo TGP-Los Angeles – Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2015

Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angeles Retreat 2015

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2015

Đại Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles – năm 2015

Hát Về Ngài 7 – năm 2015 TGP-Los Angeles

Bốn Cộng Đoàn Tham Dự Buổi Thi Đấu Bóng Đá Giao Hữu Thuộc TGP-Los Angeles

Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP – Los Angeles Mừng Lễ Bổn Mạng 8/30/2015

LMTT Tổng Giáo Phận Los Angeles

Tĩnh Tâm Mùa Chay Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Đoàn LMTT Tổng Giáo Phận Los Angeles

Khóa 603 – Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles

Mừng Lễ Các Thánh Tử Vì Đạo VN, Quan Thầy Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP – Los Angeles 11/16/2014

Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi, Claremont Mừng 35 Năm Thành Lập – 5 tháng 10, 2014

Cộng Đoàn Thánh Gia Thất, Camarillo – Ngày Thánh Hiến Tượng Đài Đức Mẹ La Vang – 5 tháng 10, 2014

Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP-Los Angeles 2014

Tuyên Khấn Trọn Đời & Ngân Khánh Khấn Dòng 7/05/2014 tại St. Catherine Labouré, Torrance

2014 Tĩnh Tâm Mùa Chay, Liên Đoàn LMTT và Liên Hội CBMCG / TGP-Los Angeles

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles, Dec. 28, 2013

Hội Mến Thánh Giá Los Angeles – Đại Hội kỳ 27 Sept. 22, 2013

Ca Đoàn Tổng Hợp TGP-Los Angeles, Đêm Thánh Nhạc “Hát Về Ngài”, 9/15/2013

Khóa Cursillo Nam 816 TGP-Los Angeles tháng 8 năm 2013

Lễ Bổn Mạng Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP-Los Angeles. August 25, 2013

Khóa Cursillo Nữ

Fatima, Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angeles Camping July 12 – 14, 2013

Lễ Truyền Chức Phó Tế Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long June 8, 2013

LMTT, Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm TGP-Los Angeles Mừng Lễ Quan Thầy 6/02/2013

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP-Los Angeles Rước Kiệu Mẹ Maria Tháng Hoa May 18, 2013

Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót kỳ 13 4/07/2013

CD Thanh Phero Torrance

Cộng Đoàn An Phong Altadena, mùa Phục Sinh 2013

Cộng Đoàn Thánh Phêrô Norwalk – Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

Cộng Đoàn An Phong, Altadena Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles Họp 3/3 2013

Cộng Đoàn St. Lucy – Long Beach TGP-Los Angeles Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

Liên Đoàn LMTT TGP-Los Angeles và Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tĩnh Tâm Mùa Chay 2013

Cộng Đoàn Phêrô, Torrance – Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang – Winnetka Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

Cộng Đoàn Nữ Vương Các Thiên Thần, Los Angeles Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

Tiệc Xuân Quý Tỵ CĐCGVN TGP-Los Angeles February 1, 2013

Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo VN Nov 18, 2012

2011 March 30 – Lễ Tang Cha Gioan Nguyễn Quang Hòa