Thông Cáo (Về Tờ Nối Kết)

Spread the love

Los Angeles, ngày 1 tháng 10, 2021

Kính thưa Cộng đồng Dân Chúa và quý độc giả,

Vì nhà in J.S. Paluch không thể tìm nguồn kinh phí để tiếp tục duy trì việc ấn loát, vận chuyển bản tin Nối Kết miễn phí đến với các Cộng đoàn hàng tuần được nữa, nên họ quyết định sẽ dừng bản tin này kể từ Chúa Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021. Đây là việc bất khả kháng, dù Ban Thường vụ và nhà in đã làm việc qua nhiều lần đàm phán trong nhiều tháng qua. Hậu quả của Covid thật khó lường, ảnh hưởng nhiều đến các sinh hoạt chung, trong đó có việc giá cả leo thang, kinh doanh đình trệ, ảnh hưởng đến việc quảng cáo…

Dù bản tin phát hành bằng giấy sẽ không còn trong thời gian tới, Cộng đồng vẫn phát hành bản tin qua mạng như vẫn làm bao năm qua. Xin quý vị làm theo hai cách sau để nhận được bản tin mỗi tuần:

  1. Vào website của Cộng đồng tại địa chỉ: www.tgpla.org rồi ghi danh ở mục Nối Kết
  2. Gửi email về cho [email protected] hoặc [email protected]

Trong khi Ban Thường Vụ tiếp tục tìm những phương án thích hợp cho tình hình mới, xin quý vị tiếp tục cầu nguyện để Cộng đồng luôn sống trong tình yêu thương, hiệp nhất.

Trân trọng,

Dr. Ryan Bùi Thế Lữ, Chủ tịch