Suy Niệm – Chúa Nhật 3 Phục Sinh – April 18 – Năm B – Daily Mass Thánh Lễ Online

Suy Niệm - Chúa Nhật 3 Phục Sinh - April 18 - Năm B - Daily Mass Thánh Lễ Online
by

Suy Niệm:   Khi các tông đồ đang tụ họp. Ðức Giêsu đã đến giữa họ và chúc Bình An cho họ. Bình An của Chúa chỉ ở lại nơi những cộng đoàn sống hòa hợp, đồng tâm nhất trí với nhau.Gia đình hòa thuận, khu xóm an vui, giáo xứ êm ấm… là những cộng đoàn được Ðức Giêsu vui thích hiện diện và chúc lành cho họ.

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu xin Chúa đến với gia đình chúng con, xứ sở chúng con. Sự hiệp nhất của chúng con trong mọi công việc, nhất là trong các giờ kinh gia đình là điều làm Chúa vui lòng. Chúng con xin Chúa hiện diện giữa chúng con, hướng dẫn và đem bình an hạnh phúc cho chúng con. Amen.

Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm B  

.

   Bài Ðọc I: Cv 3, 13-15. 17-19   “Không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong cõi chết”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Hỡi các người Do-thái và tất cả những ai ở Giêrusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi! Hỡi những người Israel, hãy nghe những lời này: Ðức Giêsu Nadarét là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng Người để thực hiện giữa anh em, như chính anh em đã biết. Theo như Thiên Chúa đã định và biết trước, Người đã bị nộp, và anh em đã dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Sau khi bẻ gãy xiềng xích tử thần, Thiên Chúa đã giải thoát Người khỏi những đau khổ của cõi chết mà cho Người phục sinh, vì không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong đó. Vì chưng Ðavít đã nói về Người rằng: ‘Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế, lòng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông: vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không để Ðấng Thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống và cho tôi đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa'”. Ðó là lời Chúa.

    Ðáp Ca: Tv 4, 2. 7. 9    Ðáp: Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con! (c. 7a)

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Khi con cầu, nguyện Chúa nghe, lạy Chúa công bình của con, Chúa đã giải thoát con trong cơn khốn khó, nguyện xót thương và nghe tiếng con cầu! – Ðáp.

2) Nhiều người nói: “Ai chỉ cho ta thấy điều thiện hảo?” Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con! – Ðáp.

3) Ðược an bình, con vừa nằm xuống, thoắt ngủ ngon, vì lạy Chúa, duy có Chúa cho con yên hàn. – Ðáp.

   Bài Ðọc II: 1 Ga 2, 1-5a   “Chính Người là của lễ đền tội, không những cho chúng ta mà thôi, nhưng còn cho cả thế gian”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, Cha viết những điều này cho các con, để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai đã phạm tội, thì chúng ta có Ðức Giêsu Kitô, Ðấng công chính, làm trạng sư nơi Ðức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội chúng ta; không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian. Chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người. Ai nói mình biết Người, mà không giữ giới răn Người, là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý. Còn ai giữ lời Người, thì quả thật, tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. Ðó là lời Chúa.

   Alleluia: x. Lc 24, 32    Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời Thánh Kinh; xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. – Alleluia.

    Phúc Âm: Lc 24, 35-48    “Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho”.Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: “Ðúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

Người lại nói: “Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”. Ðó là lời Chúa.

Gospel LK 24:35-48

The two disciples recounted what had taken place on the way,
and how Jesus was made known to them
in the breaking of bread.

While they were still speaking about this,
he stood in their midst and said to them,
“Peace be with you.”
But they were startled and terrified
and thought that they were seeing a ghost.
Then he said to them, “Why are you troubled?
And why do questions arise in your hearts?
Look at my hands and my feet, that it is I myself.
Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones
as you can see I have.”
And as he said this,
he showed them his hands and his feet.
While they were still incredulous for joy and were amazed,
he asked them, “Have you anything here to eat?”
They gave him a piece of baked fish;
he took it and ate it in front of them.

He said to them,
“These are my words that I spoke to you while I was still with you,
that everything written about me in the law of Moses
and in the prophets and psalms must be fulfilled.”
Then he opened their minds to understand the Scriptures.
And he said to them,
“Thus it is written that the Christ would suffer
and rise from the dead on the third day
and that repentance, for the forgiveness of sins,
would be preached in his name
to all the nations, beginning from Jerusalem.
You are witnesses of these things.”
and that through this belief you may have life in his name.

Daily Reading & Meditation

Sunday (April 18): “Sunday (April 15): Jesus opened their minds to understand the Scriptures”
Scripture: Luke 24:35-48

35 Then they told what had happened on the road, and how he was known to them in the breaking of the bread. 36 As they were saying this, Jesus himself stood among them. 37 But they were startled and frightened, and supposed that they saw a spirit. 38 And he said to them, “Why are you troubled, and why do questionings rise in your hearts? 39 See my hands and my feet, that it is I myself; handle me, and see; for a spirit has not flesh and bones as you see that I have.” 41 And while they still disbelieved for joy, and wondered, he said to them, “Have you anything here to eat?” 42 They gave him a piece of broiled fish, 43 and he took it and ate before them. 44 Then he said to them, “These are my words which I spoke to you, while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the psalms must be fulfilled.” 45 Then he opened their minds to understand the Scriptures, 46 and said to them, “Thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, 47 and that repentance and forgiveness of sins should be preached in his name to all nations, beginning from Jerusalem. 48 You are witnesses of these things.

Meditation: Aren’t we like the apostles? We wont believe unless we can see with our own eyes. The Gospel accounts attest to the reality of the resurrection of Jesus from the grave. Jesus goes to great lengths to assure his disciples that he is no mere ghost or illusion. He shows them the marks of his crucifixion and he explains how the Scriptures foretold his death and rising.

Jerome (347-420 AD), an early church bible scholar, comments:

“As he showed them real hands and a real side, he really ate with his disciples; really walked with Cleophas; conversed with men with a real tongue; really reclined at supper; with real hands took bread, blessed and broke it, and was offering it to them… Do not put the power of the Lord on the level with the tricks of magicians, so that he may appear to have been what he was not, and may be thought to have eaten without teeth, walked without feet, broken bread without hands, spoken without a tongue, and showed a side which had no ribs.” (From a letter to Pammachius against John of Jerusalem 34)

The door to heaven and key to paradise is through the cross
The centrality of the Gospel message is the cross – but fortunately it does not stop there. Through the cross Jesus defeated our enemies – death and Satan and won pardon for our sins. His cross is the door to heaven and the key to paradise. The way to glory is through the cross. When the disciples saw the risen Lord they disbelieved for joy! How can death lead to life, the cross to victory? Jesus shows us the way and he gives us the power to overcome sin and despair, and everything else that would stand in the way of his love and truth. Just as the first disciples were commissioned to bring the good news of salvation to all the nations, so, we, too, are called to be witnesses of the resurrection of Jesus Christ to all who live on the face of the earth. Do you witness the joy of the Gospel to those around you?

“Lord Jesus, open our minds to understand the Scriptures that we may fully comprehend the truth of your word. Anoint us with your power and give us joy and boldness to proclaim the Gospel in word and deed.”

Psalm 4:1,3,6b-8

1 Answer me when I call, O God of my right! You have given me room when I was in distress.  Be gracious to me, and hear my prayer.
3 But know that the LORD has set apart the godly for himself; the LORD hears when I call to him.
6b Lift up the light of your countenance upon us, O LORD!”
7 You have put more joy in my heart than they have when their grain and wine abound.
8 In peace I will both lie down and sleep; for you alone, O LORD, make me dwell in safety.

A Daily Quote for Easter Week: The Easter Alleluia, by Augustine of Hippo, 354-430 A.D.

“We are praising God now, assembled as we are here in church; but when we go on our various ways again, it seems as if we cease to praise God. But provided we do not cease to live a good life, we shall always be praising God. You cease to praise God only when you swerve from justice and from what is pleasing to God. If you never turn aside from the good life, your tongue may be silent but your actions will cry aloud, and God will perceive your intentions; for as our ears hear each others voices, so do God’s ears hear our thoughts. ” (excerpt from commentary on Psalm 148)
Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA

Share