Suy Niệm – Chúa Nhật 26 Thường Niên – September 27 – Năm A – Daily Mass Thánh Lễ Online Video

Suy Niệm - Chúa Nhật 26 Thường Niên - September 27 - Năm A - Daily Mass Thánh Lễ Online Video
by

Suy Niệm:   Ðức Giêsu cho chúng ta thấy hai hình ảnh tương phản nơi hai người con trong dụ ngôn, cũng như giữa người thu thuế, gái điếm và người biệt phái tự coi là công chính, đạo đức. Ðức Giêsu không có cái nhìn như con người chúng ta. Ngài yêu thương những người tội lỗi biết sám hối trở về. Chính vì vậy, Ðức Giêsu thường nói: “Ta không đến để kêu gọi những người công chính mà là người tội lỗi.

Cầu Nguyện:   Lạy Chúa Giêsu, khốn cho chúng con, nếu chúng con cứ cho rằng mình là những người đạo đức và khinh chê những anh em tội lỗi, như thường bị xã hội lên án. Khốn cho chúng con, nếu hằng ngày chúng con vẫn xưng danh là Kitô hữu mà không biết góp phần xây dựng Nước Trời; khốn cho chúng con, nếu chúng con mau mắn thưa: Lạy Cha! mà chúng con không mang tình thương và bình an cho những anh em chung quanh. Xin giúp chúng con sống xứng đáng là những người Kitô hữu, là con cái Chúa. Amen.

Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm A  


 Bài Ðọc I: Ed 18, 25-28  “Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, nó sẽ được sống”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa phán: “Các ngươi đã nói rằng: “Ðường lối của Chúa không chính trực”. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết”.  Ðó là lời Chúa.


   Ðáp Ca: Tv 24, 4bc-5. 6-7. 8-9   Ðáp: Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa (c. 6a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, và con luôn luôn cậy trông vào Chúa. – Ðáp.

2) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin đừng nhớ lỗi lầm khi con còn trẻ và tội ác, nhưng hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. – Ðáp.

3) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho con nhận biết đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. – Ðáp.

   Bài Ðọc II: Pl 2, 1-5 {hoặc 1-11}  “Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Ðức Giêsu Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Ðức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong đức mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau, chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trổi hơn mình, mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác. Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Ðức Giêsu Kitô.

{Người tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong hoả ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang.}  Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 5   Alleluia, alleluia! – Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – Alleluia.

   Phúc Âm: Mt 21, 28-32  “Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.   Ðó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG:

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Sám hối, canh tân đời sống và đón nhận Tin Mừng là những việc làm thường xuyên trong đời sống đức tin của người kitô hữu. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1- Đức Kitô đã thiết lập Hội Thánh để đam lại ơn cứu độ cho muôn dân / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban nhiều ân sủng / cho Hội Thánh trên khắp hoàn cầu / để Hội Thánh được mãi mãi là bạn tinh tuyền của Người.

2- Trong cuộc sống thường ngày / tệ nạn xã hội làm điên đầu những kẻ có trách nhiệm / Không ít người đã bán rẻ nhân phẩm / và danh dự của mình / vì nghèo đói cũng có / mà vì đua đòi ăn chơi cũng có / Chúng ta hiệp lời cầu xin cách riêng cho giới trẻ / biết tránh xa những cạm bẫy tinh vi của những kẻ buôn người / để khỏi phải chôn vùi cuộc đời trong hố sâu tội lỗi.

3- Không ai là người hoàn toàn vô tội trước mặt Thiên Chúa / Vì thế thái độ đúng đắn nhất là ý thức thân phận tội lỗi yếu hèn của mình / và đừng xét đoán cũng như kết án người khác / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các kitô hữu / biết luôn cố gắng sống những gì Chúa Giêsu đã dạy.

4- Đức Giêsu nói / “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy / Lạy Chúa / lạy Chúa / là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thực hành ý muốn của Cha Thầy Đấng ngự trên trời / mới được vào mà thôi” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết nỗ lực thực thi ý Chúa / tức là làm trọn mọi bổn phận trong giây phút hiện tại.

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, chỉ nguyên danh xưng Kitô hữu không đủ để bảo đảm phần rỗi cho chúng con, mà phải sống theo Lời Chúa trong Tin Mừng và thi hành ý Chúa mới giúp chúng con được sống muôn đời. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống như Chúa đã dạy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời, amen. 

Gospel Mt 21,28-32

Jesus said to the chief priests and elders of the people:
“What is your opinion?
A man had two sons.
He came to the first and said,
‘Son, go out and work in the vineyard today.’
He said in reply, ‘I will not, ‘
but afterwards changed his mind and went.
The man came to the other son and gave the same order.
He said in reply, ‘Yes, sir, ‘but did not go.
Which of the two did his father’s will?”
They answered, “The first.”
Jesus said to them, “Amen, I say to you,
tax collectors and prostitutes
are entering the kingdom of God before you.
When John came to you in the way of righteousness,
you did not believe him;
but tax collectors and prostitutes did.
Yet even when you saw that,
you did not later change your minds and believe him.”

Daily Reading & Meditation

Sunday (September 27): Which son did the father’s will?

Scripture: Matthew 21:28-32

28 “What do you think? A man had two sons; and he went to the first and said, `Son, go and work in the vineyard today.’ 29 And he answered, `I will not’; but afterward he repented and went. 30 And he went to the second and said the same; and he answered, `I go, sir,’ but did not go. 31 Which of the two did the will of his father?” They said, “The first.” Jesus said to them, “Truly, I say to you, the tax collectors and the harlots go into the kingdom of God before you. 32 For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collectors and the harlots believed him; and even when you saw it, you did not afterward repent and believe him.”

Meditation: What kind of future are you preparing for? Jesus encourages us to think – to think about the consequences of our choices, especially the choices and decisions that will count not just for now but for eternity as well. The choices we make now will affect and shape our future, both our future on earth as well as in the life of the age to come.

Repaying a debt of gratitude and showing respect where it is due
Jesus tells a simple story of two imperfect sons to illustrate the way of God’s kingdom. The father amply provided for his sons food, lodging, and everything they needed. Everything the father had belonged to them as well. The father also rewarded his sons with excellent work in his own vineyard.  He expected them to show him gratitude, loyalty, and honor by doing their fair share of the daily work.

Converting both heart and will to do what is good and pleasing to God
The “rebellious” son told his father to his face that he would not work for him. But afterwards he changed his mind and did what his father commanded him. The “good” son said he would work for his father, but didn’t follow through. He sought his own pleasure, contrary to his father’s will. Now who was really the good son?  Both sons disobeyed their father – but one repented and then did what the father told him. Jesus makes his point clear – Good intentions are not enough.  And promises don’t count unless they are performed.

A transformed heart filled with gratitude and respect
God wants to change our hearts so that we will show by our speech and by our actions that we respect his will and do it. God offers each one of us the greatest treasure possible – indestructable peace, joy, and friendship with him in his everlasting kingdom. We can lose that treasure if we refuse the grace – the free gift of God’s blessing and strength – which the Lord Jesus has won for us through his victory on the cross. The Lord Jesus fills us with the gift of the Holy Spirit who works in and through us for the glory of God. Do you seek to please God and respect his will and loving plan for your life? Allow the Holy Spirit to to fill your heart with the peace, joy, and righteousness of  God’s kingdom (Romans 14:17).

“Lord Jesus, change my heart that I may only desire that which is pleasing to you. Help me to respect your will and give me the strength, joy and perseverance to carry it out wholeheartedly.”

Psalm 25:4-4-5,8-10,14

4 Make me to know your ways, O LORD; teach me your paths.
5 Lead me in your truth, and teach me, for you are the God of my salvation;  for you I wait all the day long.
8 Good and upright is the LORD; therefore he instructs sinners in the way.
9 He leads the humble in what is right, and teaches the humble his way.
10 All the paths of the LORD are steadfast love and faithfulness, for those who keep his covenant and his testimonies.
14 The friendship of the LORD is for those who fear him, and he makes known to them his covenant.

Daily Quote from the early church fathersThe Father and his two sons, author unknown, from the 5th century A.D.

“Who is this if not the God who created all people and loves them with a fatherly affection, the God who preferred to be loved as a father rather than feared as a lord, even though he was Lord by nature? On this account, at the beginning of the commandments of the law, he did not say, ‘You shall fear the Lord with all your heart’ but ‘you shall love the Lord with all your heart’ (Deuteronomy 6:5). To elicit love is not characteristic of a lord but of a father. Of the two sons in this parable, the older one represents the Gentiles, since they come from their father Noah. The younger son represents the Jews, who come from Abraham. ‘And approaching the first, he said, “Son, go and work today in my vineyard.” ‘Today’ refers to this present age. How did he speak to his sons? He didn’t address them face to face like man, but he spoke to the heart, like God. Man only utters words to the ear, but God supplies understanding to the mind.” (excerpt from an incomplete Commentary on the Gospel of Matthew, HOMILY 40)

Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA

Share