Thánh Lễ Chúa Nhật Trực Tiếp Hàng Tuần Ngoài Trời

Danh Sách Cộng Đoàn Việt Nam 

Có Thánh Lễ Chúa Nhật Trực Tiếp Hàng Tuần Ngoài Trời

 

Cộng Đoàn  Địa Chỉ Ngày và Giờ Thánh Lễ
Đức Mẹ Mông Triệu  3743 Tyler Ave, El Monte, CA 91731 Thứ Bảy  6:00 pm
Maria Nữ Vương  2150 W. 135th Street, Gardena, California 90249 Thứ Bảy  7:00 pm 
Thánh Phêrô – Norwalk 10827 Pioneer Blvd, Santa Fe Springs, CA 90670 Thứ Bảy  6:30 pm 
Thánh Phêrô – Torrance  3846 Redondo Beach Blvd. Torrance, CA 90504 Thứ Bảy  6:30 pm 
Nữ Vương Thiên Thần  250 N Union Ave, Los Angeles, CA 90026 Thứ Bảy  7:00 pm 
Gia Thất  2532 Ventura Blvd., Camarillo, CA 93010 Chúa Nhật  3:00 pm 
Thánh Tâm  15444 Nordhoff St, North Hills, CA 91343 Chúa Nhật  11:00 am
Lòng Chúa Thương Xót 1901 S San Gabriel Blvd, San Gabriel, CA 91776  Thứ Bảy 7:00 pm
Thánh Lucy 2301 Santa Fe Ave, Long Beach, CA 90810

Online:  facebook.com/tgpla/live

Thứ Bảy 6:00 pm

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *