Thánh Gioan Vianney, Linh Mục (1786-1859) – Kính ngày 4 tháng 8

Thánh Gioan Vianney, Linh Mục (1786-1859) – Kính ngày 4 tháng 8

Thánh nhân sinh năm 1786 tại Dardilly thuộc địa phận Lyon, trong một gia đình nông dân đạo đức. Ngay từ nhỏ, ngài đã tỏ ra rất thánh thiện: 8 tuổi đi chăn chiên, ngài đã biết dạy các bạn quỳ gối và lần hạt trước ảnh Ðức Mẹ, biết suy gẫm những sự trên trời. Ngài có lòng yêu mến kẻ nghèo

cách đặc biệt và tìm mọi phương thế để giúp họ. Vì không được thông minh nên ngài đã gặp phải không biết bao nhiêu trong vấn đề học vấn để tiến tới chức linh mục. Ngài chỉ biết cầu nguyện và trông cậy vào Chúa và chăm chỉ học thần học. Sau cùng, ngài thụ phong linh mục năm 1815. Năm 1818, ngài được bổ nhiệm làm cha sở họ Ars, một giáo xứ nhỏ bé thuộc miền Dombes. Nhờ lòng nhiệt thành việc dạy giáo lý, những kinh nguyện và bí tích Cáo Giải, ngài đã biến đổi giáo xứ đó thành một điểm sáng cho toàn thế giới và hằng năm đã thu hút biết bao nhiêu người kéo đến. Họ như những làn sóng không ngừng đổi mới tràn ngập đường phố và nhà thờ. Ðức Piô XII dịp năm thánh 1925 phong ngài lên bậc Hiển Thánh và đặt ngài làm bổn mạng các cha xứ.

(Theo nhóm truyền giáo CKLĐL)

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *