Suy Niệm – Chúa Nhật 17 Thường Niên – July 26 – Năm A – Daily Mass Thánh Lễ Online

Joseph
by

Suy Niệm:    Ðoạn Tin Mừng cho thấy, Nước trời như báu vật cao quý hơn tất cả mọi sự trần gian đồng thời nhấn mạnh đến niềm vui sướng của người tìm thấy được báu vật ấy. Chính vì thế, con người phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh tất cả để chiếm đoạt Nước Trời.

Cầu Nguyện:   Lạy Chúa, Nước Trời chỉ dành cho những ai thành tâm tìm kiếm mà thôi. Xin cho chúng con biết từ bỏ những danh vọng vật chất để chỉ lo tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Ước gì mỗi người chúng con luôn khao khát như Thánh Augustino: “Hồn con những mòn mỏi tìm kiếm, cho tới khi được nghỉ an trong Chúa”. Amen.

 

Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm A  

 

   Bài Ðọc I: 1 V 3, 5. 7-12  “Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. Salomon thưa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế vị Ðavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này?”

Ðiều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng: “Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi”.  Ðó là lời Chúa.


   Ðáp Ca: Tv 118, 57 và 72. 76-77. 127-128. 129-130

Ðáp: Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao! (c. 97a)

Xướng: 1) Lạy Chúa, con xưng thực kỷ phần của con là tuân giữ những lời ban dạy của Ngài. Ðối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn. – Ðáp.

2) Xin Chúa tỏ lòng thương hầu uỷ lạo con, theo như lời đã hứa cùng tôi tớ Chúa. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của con. – Ðáp.

3) Bởi thế nên con yêu quý chỉ thị Ngài hơn vàng, và hơn cả vàng ròng tinh khiết. Bởi thế nên con tự chọn tất cả huấn lệnh của Ngài; hết thảy đường lối gian tà con đều ghét bỏ. – Ðáp.

4) Kỳ diệu thay những lời Ngài nghiêm huấn, bởi thế linh hồn con vẫn tuân theo. Sự mạc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm. – Ðáp.

 

   Bài Ðọc II: Rm 8, 28-30 “Người đã tiền định cho chúng ta trở nên giống hình ảnh Con Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã làm cho nên công chính?, thì Người cũng cho họ được vinh quang.  Ðó là lời Chúa.

   Alleluia: 1 Pr 1, 25  Alleluia, alleluia! – Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em. – Alleluia.

   Phúc Âm: Mt 13, 44-46 {hoặc 44-52}  “Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

“Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa rằng: “Có”.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình”.  Ðó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG:

Chủ T ế: Anh chị em thân mến, Nước Trời quả là một kho tàng vô giá, một viên ngọc quý báu mà bất cứ người khôn ngoan nào cũng đều nhất quyết chiếm cho bằng được. Với ước mong chiếm hữu được Nước Trời, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1- Chúa đã trao phó cho Đức Thánh Cha nhiệm vụ săn sóc Hội Thánh trên khắp hoàn cầu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Người được lòng tin mạnh mẽ / lòng trông cậy vững vàng / và lòng yêu mến thiết tha.

2- Xưa Chúa đã lưu lạc nơi đất khách quê người / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa an ủi đỡ nâng / những kẻ đang phải sống xa gia đình / xa quê hương yêu dấu của mình.

3- Giáo lý của Chúa thật quý báu và cần thiết biết bao / cho đời sống đức tin của người kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết chuyên cần học hỏi giáo lý của Chúa / để nhờ đó mà hiểu biết yêu mến Chúa nhiều hơn.

4- Muốn được vào Nước Trời / người tín hữu phải từ bỏ những gì không phù hợp với lề luật Chúa / chấp nhận hy sinh gian khổ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết chọn con đường hẹp là con đường dẫn đến cõi trường sinh.

Chủ Tế : Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con được phúc làm con Chúa, được Hội Thánh là mẹ chăm sóc, được Tin Mừng Chúa hướng dẫn trong cuộc sống thường ngày. Xin cho cuộc đời chúng con là một lời cảm tạ Chúa không ngừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa Chúng con.

Gospel Mt 13,44-52 Seventeenth Sunday in Ordinary Time:

Jesus said to his disciples:
“The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field,
which a person finds and hides again,
and out of joy goes and sells all that he has and buys that field.
Again, the kingdom of heaven is like a merchant
searching for fine pearls.
When he finds a pearl of great price,
he goes and sells all that he has and buys it.
Again, the kingdom of heaven is like a net thrown into the sea,
which collects fish of every kind.
When it is full they haul it ashore
and sit down to put what is good into buckets.
What is bad they throw away.
Thus it will be at the end of the age.
The angels will go out and separate the wicked from the righteous
and throw them into the fiery furnace,
where there will be wailing and grinding of teeth.

“Do you understand all these things?”
They answered, “Yes.”
And he replied,
“Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven
is like the head of a household
who brings from his storeroom both the new and the old.”

Daily Reading & Meditation

Sunday (July 26): The surpassing treasure of God’s kingdom

Scripture: Matthew 13:44-52

44 “The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up; then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field. 45 “Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, 46 who, on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. 47 “Again, the kingdom of heaven is like a net which was thrown into the sea and gathered fish of every kind; 48 when it was full, men drew it ashore and sat down and sorted the good into vessels but threw away the bad. 49 So it will be at the close of the age. The angels will come out and separate the evil from the righteous, 50 and throw them into the furnace of fire; there men will weep and gnash their teeth. 51 “Have you understood all this?” They said to him, “Yes.” 52 And he said to them, “Therefore every scribe who has been trained for the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure what is new and what is old.”

Meditation: What do you treasure the most and how do you keep it from being lost or stolen? In a peasant community the best safe was often the earth. The man in the parable (Matthew 13:44) “went in his joy” to sell everything. Why? Because he found a treasure worth possessing above all else he had. He did not, however, have enough to buy the treasure. Fortunately, he only needed enough to buy the field. In a similar fashion, God offers his kingdom of righteousness, peace, and joy (Romans 14:17) as incomparable treasure at a price we can afford! We can’t pay the full price for the life which God gives us; but when we exchange our life for the life which God offers, we receive a treasure beyond compare.

Obtaining the greatest possible treasure
The pearl of great price also tells us a similar lesson. Pearls in the ancient world came to represent the supremely valuable. Jesus remarked that one should not cast pearls before swine (Matthew 7:6). Why would a merchant sell everything for a peerless pearl? No doubt because he was attracted to what he thought was the greatest treasure he could possess. Discovering God’s kingdom is like stumbling across hidden treasure or finding the one pearl of great price.

When we discover the kingdom of God we receive the greatest possible treasure – the Lord himself. Selling all that we have to obtain this incomparable treasure could mean many things – our friends, job, our “style of life”, what we do with our free time. Treasure has a special connection to the heart, the place of desire and longing, the place of will and focus. The thing we most set our heart on is our highest treasure. In this parable what does the treasure of the kingdom refer to? It certainly refers to the kingdom of God in all its aspects. But in a special way, the Lord himself is the treasure we seek for. If the Almighty is your gold and your precious silver, then you will delight yourself in the Almighty (Job 22:22- 23). Is the Lord the treasure and delight of your heart?

God draws us into his kingdom
What can a story of a dragnet and a great catch of fish tell us about God’s kingdom? The two most common ways of fishing in Jesus’ time was with a casting-net (or hand-net) which was thrown from the shore and the drag-net or trawl which was let down or cast into the waters from a boat. As the boat moved through the waters the drag-net was drawn into the shape of a great cone which indiscriminately took in all kinds of fish and flotsam and jetsam swept in its path. It usually took several men to haul such a net to shore.

What is Jesus’ point here? Just as a drag-net catches every kind of fish in the sea, so the church acts as God’s instrument for gathering in all who will come. Just as the drag-net does not or cannot discriminate, so the church does not discriminate between the good and the bad, the useless and the useful. God’s kingdom is open to all who will accept and believe. But there will come a time of separation, at the close of the age, when the angels will send the good and the bad to their respective destinations. Our task is to gather in all who will come. God, in the end, will give the good (those who accept and follow Christ) and the bad (those who refuse Christ) the reward they deserve. God offers the treasure of his kingdom to all who believe in Christ. Do you hunger for God and for his kingdom of righteousness, peace, and joy?

Training for God’s kingdom
When Jesus had finished speaking about his parables, he turned to his disciples and asked them, “Have you understood all this?” (Matthew 13:52). Jesus asks us the same question. If we want to understand the meaning and significance of the parables for our daily lives, then we must reflect and think through what the Lord is saying to us through his instruction. The Holy Spirit is our guide and teacher who helps us to grow in understanding of God’s word in the Scriptures.

Importance of readying and studying God’s word
What is the point of Jesus’ parable about a “scribe who has been trained for the kingdom of heaven” (Matthew 13:52)? Scribes were specially devoted to the study and practice of God’s word entrusted to Moses (the first five books of the Bible) and in instructing others in how to live according to it. In the Old Testament Ezra was called “the ready scribe of the law of the God of heaven” (Book of Ezra 7:6,21). He received this title because he “had prepared his heart to seek the law of the LORD, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgments” (Ezra 7:10). Ezra’s heart was set on the kingdom of heaven because he revered God’s word and he taught others through example and instruction to love and obey God’s word.

The old and new treasures of God’s word
Why does Jesus compare a “trained scribe” with a “householder who brings out of his treasure what is new and what is old” (Matthew 13:52)? Some people love to store up old prized possessions along with their newly acquired prizes. Others are eager to get rid of the old to make room for the new. So why does Jesus seem to emphasize keeping the old along with the new? Why not replace the old, especially if the new seems to be better or more useful? Wouldn’t a person want to throw away an old pair of shoes and replace them with a new pair – especially if the old pair became well-worn or torn beyond repair? But, who in his right mind would throw away an old precious jewel or some old gold coins simply because they were ancient and maybe tarnished a bit? Precious gems and gold do not lose their value with age!

Like choice vintage wine they increase in value. Jesus’ parable of the “old” and the “new” certainly points to the “older covenants” which God made with his covenanted people of the Old Testament, beginning with Abraham, Isaac, and Jacob, and with Moses on Mount Sinai, and with King David the precursor of the Messiah (Psalm 89:3 and Psalm 110:1). Jesus’ parable also points to the “new covenant” which he came to establish through the shedding of his blood on the cross and the anointing of his Holy Spirit who seals the new covenant on the day of Pentecost. Jesus did not come to abolish the Old Covenant but to fulfill it. The Lord calls us to treasure all of his word – all of his commandments, promises, precepts, and teaching (Psalm 119:14,72,127,162). Do you promise to keep all of God’s commands? The Lord gives strength, blessing, and joy to those who treasure all of his word.

We would be impoverished today if we only possessed the treasures of the word of God in the “Old Testament” Scriptures or if we only knew the treasures of the “New Testament” Scriptures. Both the Old and New Testament Scriptures are given by the same eternal Father, inspired by the same eternal Holy Spirit, and fulfilled by the same eternal Word, the Lord Jesus Christ, who was with the Father from the beginning and who was sent from heaven to take on human flesh for our salvation (John 1:1-3,14).

Unity of the Old and New Testaments
There is a profound unity between the Old and New Testaments. Both are divinely inspired by one and the same Spirit (2 Timothy 3:16). The Old Testament prepares for the New and the New Testament fulfills the Old – the two shed light on each other. The Old Testament prepared the way for the coming of Jesus Christ as the redeemer of all who would be saved through his sacrifice on the cross. The New Testament lies hidden in the Old and the Old Testament is unveiled in the New. That is why Jesus interpreted the Old Testament Scriptures for his disciples and explained how he came to fulfill what was promised and foreshadowed in the Old (Luke 24:27). That is why we read the Old Testament in the light of Christ’s saving death and resurrection. Do you revere the word of God in the Scriptures – both old and new – and see their fulfillment in the Lord Jesus Christ?

“Lord Jesus, may your word take deep root in my heart and transform my way of thinking, discerning, and acting. May your Spirit open my ears to hear and understand the word of God in the Scriptures that I may revere and treasure both the Old and the New Testaments which God has prepared for all who desire to enter his kingdom of righteousness, peace, and joy. Help me to be a diligent student and faithful disciple of your word.”

Psalm 119:57, 72, 76-77, 127-130

57 The LORD is my portion; I promise to keep your words.
72 The law of your mouth is better to me than thousands of gold and silver pieces.
76 Let your steadfast love be ready to comfort me according to your promise to your servant.
77 Let your mercy come to me, that I may live; for your law is my delight.
127 Therefore I love your commandments above gold, above fine gold.
128 Therefore I direct my steps by all your precepts; I hate every false way.
129 Your testimonies are wonderful; therefore my soul keeps them.
130 The unfolding of your words gives light; it imparts understanding to the simple.

Daily Quote from the early church fathersThe surpassing gift of love, by John Chrysostom (347-407 AD)

“Again, the kingdom of heaven is said to be like a merchant who is seeking fine pearls. He finds one really precious pearl, and, having found it, he sells everything he has in order to buy it. In the same way, he who has a clear knowledge of the sweetness of heavenly life gladly leaves behind all the things he loved on earth. Compared with that pearl, everything else fades in value. He forsakes those things that he has and scatters those things that he has gathered. His heart yearns for heavenly things, and nothing on earth pleases him. The allure of earthly things has now dissipated, for only the brilliance of that precious pearl dazzles his mind. Solomon justly says of such love, ‘Love is strong as death’ (Song of Solomon 8:6 ), because just as death destroys the body, so ardent desire for eternal life cuts off the love for material things. For love makes insensitive to extraneous earthly desires the person whom it has swept off his feet.” (excerpt from FORTY GOSPEL HOMILIES 11.2.1)

Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA

Share