Kho Tàng Trong Ruộng

Một đứa bé mẹ kêu đi nhốt gà. Bầy gà có một con mẹ và bảy con con. Đứa bé nhào vô bầy gà. Bầy gà chạy tứ tán. Nó rượt theo một con gà con, té lên té xuống. Bắt chẳng được còn bị gà mẹ mổ cho mấy cái. Mẹ nó thấy vậy mới lấy cái nơm chụp con gà mẹ. Gà mẹ trong nơm tục tục vài cái. Đám gà con bu lại. Mẹ thằng bé chỉ việc nghiêng cái nơm. Cả bầy gà đều bị nhốt.

Hoạt cảnh trên đây là hình ảnh cuộc đời. Gà con là những điều tốt đẹp chung quanh ta. Gà mẹ là điều tốt đẹp nhất và quan trọng nhất cho đời ta. Nếu bắt được gà mẹ, chúng ta sẽ được cả bầy. Câu chuyện trong bài đọc thứ nhất hôm nay là một thí dụ điển hình.

Vua Salômôn được Chúa khen thưởng. Người hứa sẽ ban cho ông bất cứ điều gì ông xin. Salômôn không xin được sống lâu, hay được giàu sang; cũng không xin cho kẻ thù phải chết.  Ông chỉ xin Chúa một điều: “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và biết phân biệt phải trái.” Salômôn không xin điều có lợi cho riêng mình. Ông ước ao được biết Thánh Ý Chúa, để có thể phục vụ dân Chúa cho đúng. Chúa rất hài lòng, nên không những ban cho điều ông xin là sự khôn ngoan sáng suốt, mà còn cho ông được danh vọng và giàu sang tột bực.

Nếu hôm nay Chúa hứa sẽ cho bạn bất cứ ơn gì bạn muốn, thì bạn sẽ xin gì?

Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người trước, thì mọi sự khác Người sẽ thêm cho sau.”(Mt 6:33) Tìm gặp Nước Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận được tất cả.

Chúa Giêsu còn ví Nước Thiên Chúa như kho tàng giấu trong ruộng hoặc viên ngọc quý hơn tất cả mọi ngọc quý. Quý giá, vì Nước Thiên Chúa đáp ứng nguyện vọng tối hậu của con người là hạnh phúc vĩnh cửu. Tuy nhiên, Nước Thiên Chúa không hiển hiện trước mắt chúng ta. Hơn nữa, muốn được Nước ấy, chúng ta phải trả giá bằng tất cả những gì mình có.

Không phải Chúa làm khó chúng ta. Ngài chỉ muốn chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Nhiều lúc chúng ta đối xử với Chúa bằng thái độ hoài nghi: thấy mới tin, tiền trao cháo múc. Người thời nay không tin ở lời hứa suông. Chúa Giêsu đã chết để bảo đảm lời hứa của Ngài. Chúa cũng muốn chúng ta tin tưởng Ngài. Vì chỉ nhờ niềm tin tuyệt đối, chúng ta mới có thể cảm nghiệm được Nước Trời ẩn giấu trong lòng ta.

-Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *