ĐGH Phanxicô ủng hộ lệnh ngừng bắn nhân đạo toàn cầu trong trận đại dịch

(08/07/2020) – Từ cửa sổ của Điện Tông Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu cộng đồng quốc tế về sự hiệp nhất khi đối mặt với hậu quả từ đại dịch. Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tôi hoan nghênh lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu ngay lập tức. Nó sẽ cho phép hòa bình và an ninh thiết yếu để cung cấp hỗ trợ nhân đạo cần thiết khẩn cấp. Tôi hy vọng rằng quyết định này được thực hiện hiệu quả và nhanh chóng vì lợi ích của rất nhiều người đang đau khổ.”

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Thế giới tâng bốc những người giàu có và quyền lực, bất kể bằng phương tiện gì, và đôi khi chà đạp lên phẩm giá của con người. Chúng ta thấy điều này mỗi ngày những người nghèo khổ bị chà đạp. Đó là một thông điệp dành cho Giáo hội, được mời gọi để thực thi các hành vi thương xót và truyền giáo cho người nghèo.” Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn giải thích rằng Chúa Giêsu là mẫu mực của người yếu đuối và của những người đức hạnh. Ngài nói rằng “tình khôn ngoan đích thực cũng xuất phát từ trái tim, nó không chỉ là những ý tưởng khoan thứ, cảm thông.”

 (Trích lược theo Jos. Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *