Tòa Thánh công bố công bố Chỉ Nam Giáo Lý Công Giáo

(25/06/2020) – Đạo đức sinh học, bản sắc giới tính và giới tính sinh học là những chủ đề mới được nêu trong Chỉ nam Giáo lý Công Giáo mới nhất của Vatican, được phát hành hôm thứ Năm 25 tháng Sáu. Cuốn Chỉ nam Giáo lý Công Giáo mới được sửa đổi này nói rằng các phát triển khoa học mới phải tôn trọng ý chí sáng tạo của Thiên Chúa và phẩm giá con người.

Cuốn sách dầy 300 trang, cung cấp các chuẩn mực phổ quát cho các mục tử và các giáo lý viên trong công việc truyền giáo, được viết một cách nhất quán với các Chỉ nam Giáo lý Công Giáo của Giáo hội đã được công bố năm 1971 và 1997, và trình bày giáo lý Công Giáo trước các vấn đề xã hội đương đại, bao gồm các vấn đề đạo đức mới chưa được đề cập đến trong các phiên bản trước đó.

“Các vấn nạn về đạo đức sinh học đang đặt ra các thách đố đối với sách giáo lý và chức năng đào tạo của nó, ” cuốn Chỉ nam Giáo lý Công Giáo khẳng định, và lưu ý sự cần thiết là các giáo lý viên phải được huấn luyện kỹ lưỡng về các vấn đề liên quan đến cuộc sống.

Cuốn Chỉ nam Giáo lý Công Giáo nhấn mạnh rằng: “Có một sự cần thiết phải chú ý đến những thách đố xuất phát từ sự phát triển khoa học và công nghệ.”

Cuốn Chỉ nam Giáo lý Công Giáo đã đề cập đến các vấn đề về giới tính và đạo đức sinh học trong các đoạn từ 373 đến 378. Vào cuối phân đoạn này cuốn Chỉ Nam đề cập đến bốn “yếu tố cơ bản” để hình thành các phán đoán liên quan đến các vấn đề đạo đức sinh học.

Cuốn sách khẳng định rằng: “Thiên Chúa là điểm tham khảo ban đầu và chung cuộc của sự sống, từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên; con người luôn là một thể thống nhất về tinh thần và thể xác; khoa học là để phục vụ của con người; cuộc sống phải được chấp nhận trong bất kỳ điều kiện nào, bởi vì nó được cứu chuộc bởi mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu Kitô.”

Cuốn Chỉ nam Giáo lý Công Giáo hướng đến các Giám Mục, Linh Mục, và tất cả những người Công Giáo tham gia vào giảng dạy đức tin, khẳng định rằng các nghiên cứu khoa học và ứng dụng của nó “không trung lập về mặt đạo đức”. Tài liệu này giải thích rằng theo giáo huấn của Giáo Hội, đạo đức sinh học phải “dựa trên bình diện tư duy” nhưng nó cũng được lấy cảm hứng từ Mạc Khải Thiên Chúa, trên đó nền nhân chủng học Kitô giáo được thành lập.”…

(Trích lược theo Đặng Tự Do, Vietcatholic News)

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *