Thánh Tôma Tông Đồ – Kính ngày 3 tháng 7

Thánh Tôma, còn gọi là Ðiđimô, người xứ Galilêa là một trong số mười hai môn đệ của Chúa Giêsu. Phúc Âm, đặc biệt là Phúc Âm thánh Gioan, đã cho ta thấy ngài là người rất nhiệt thành và tận tụy. Một lần Chúa Giêsu muốn về Giuđêa để cho Lazarô sống lại, nhưng nơi đó người Do Thái đang âm mưu giết Chúa, nên Tôma đã can đảm nói: “Nào chúng ta cùng đi để được chết với Thầy”. Sau khi Chúa sống lại, lòng cứng tin của Tôma đã là bài học đích đáng cho muôn thế hệ. Ðối với sự Phục Sinh của Chúa, ngài chỉ biết thốt lên: “Lạy Chúa tôi và là Chúa Trời tôi”

Sau khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần, có lẽ ngài đã đi rao giảng Tin Mừng ở Patia, Ba Tư. Một văn kiện khác cho rằng ngài đã đặt chân lên Ấn Ðộ và chịu tử đạo ở đó, vì người ta đã tìm thấy nhiều tài liệu chứng minh ngay từ xưa dân tộc Ấn Ðộ đã có một lòng tôn kính đặc biệt đối với thánh Tôma tông đồ.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *