Thánh Elisabeth Lusitania, Hoàng Hậu Bồ Ðào Nha (1271-1336) Kính ngày 4 tháng 7

Elisabeth sinh năm 1271, là con vua Aragon Pierre II. Thánh nữ được ca tụng rất nhiều về việc hãm mình, siêng năng cầu nguyện và lòng bác ái vị tha. Ngài thành hôn với Denys, vua xứ Bồ Ðào Nha năm 1283. Suốt đời, ngài luôn làm vui lòng chồng và giáo dục con cái theo ý Chúa. Ngài xây nhiều tu viện, trường học và nhà thờ. Ngài cũng được ngưỡng mộ vì đã hòa giải những mối bất đồng giữa các quan, giúp đỡ những khổ cực lầm than của dân chúng. Sau khi vua Denys băng hà, ngài được mặc áo dòng Sêraphim năm 1325 và dâng cúng mọi tài sản cho nhà thờ chánh tòa Compostelle.

Sau cùng, đang khi cố thuyết phục hòa giải mối tranh chấp giữa con trai và con rể, ngài đã lâm bệnh và qua đời ngày 04/7/1336. Năm 1626, Ðức Giáo Hoàng Urbanô VIII nâng ngài lên bậc Hiển Thánh.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *