Mầu Nhiệm Tình Yêu

Mấy tháng nay, chúng ta bị nhốt ở nhà mình. Nhà thờ thì không đi được, nhà hàng đóng cửa, nhiều dịch vụ tạm ngưng vô thời hạn. Hơn nữa, bạn bè người thân không thể đến với nhau. Tuy cũng liên lạc bằng những phương tiện truyền thông, nhưng không thể vui bằng họp nhau trong tình thân ái.

“Không ai là một hòn đảo”. Con người không thể sống cô độc. Các triết gia gọi con người là một loài có xã hội tính. Chúng ta cần có người khác để hiện hữu và sinh tồn. Không có cha mẹ làm sao có ta. Về thể xác, chúng ta phải ăn mới sống. Về tinh thần, con người phải có tình yêu mới hạnh phúc. Chỉ vì loài người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa.  Thiên Chúa là Một. Nhưng Thiên Chúa không phải là một thực thể cô độc. Ngài còn là một mối thân tình.

Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa trao ban chính mình cách trọn vẹn. Vì thế có Cha và Con. Ngôi Cha và ngôi Con hợp nhất trong một tình yêu tuyệt đối là ngôi Thánh Thần. Chúng ta tin mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, vì chính Chúa đã tự biểu lộ như thế cho chúng ta. Mạc khải không chỉ để biết, nhưng là để sống như thế nào cho đúng, nhờ đó đạt được hạnh phúc vĩnh cửu.

Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm tình yêu. Yêu là chia xẻ, là trao ban. Vì yêu, Thiên Chúa đã dựng nên trời đất muôn vật để thông ban sự tốt lành của Ngài cho muôn loài. Vì yêu, Thiên Chúa đã tạo dựng con người với khả năng đáp trả tình yêu của Ngài, nhờ đó giữa con người và Thiên Chúa có sự trao đổi song phương. Đáng tiếc thay, con người đã lạm dụng tự do của mình để chối từ Thiên Chúa. Nhịp cầu bị gãy đổ. Nhưng về phía Ngài, Thiên Chúa vẫn giữ nguyên tình yêu đối với chúng ta: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời.”

Qua phép Rửa “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, chúng ta được nối lại nhịp cầu tình yêu. Từ nay, mến Chúa và yêu người phải là phương châm của đời sống Kitô-hữu. Mỗi khi làm dấu thánh giá “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, chúng ta hãy nhớ ơn gọi đặc biệt của mình và cố gắng sống như lời thư thánh Phaolô: “Anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em.”

-Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *