Đức Hồng y Robert Sarah tiếp tục làm Tổng trưởng Bộ Phụng tự

(17/06/2020) – Đức Hồng y Robert Sarah được Đức Thánh cha Phanxicô lưu nhiệm trong chức vụ Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật các bí tích, cho đến khi có lệnh mới.

Cùng với Đức Hồng y Peter Turkson, Đức Hồng y Sarah là người Phi châu thứ hai giữ chức vụ Bộ trưởng tại Tòa Thánh. Ngài sinh ngày 15/6/1945 tại Guinée Equatoriale, được các cha dòng Thừa sai Chúa Thánh Linh hoán cải năm lên 12 tuổi. Ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận thủ đô Conakry năm 1979, lúc mới 34 tuổi. Trong nhiệm vụ này, ngài luôn chống lại chế độ độc tài mácxit của Sékou Touré.

Năm 2001, Đức Tổng giám mục Robert Sarah được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng thư ký Bộ truyền giáo, và 9 năm sau được Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Cor Unum, Đồng Tâm, là cơ quan bác ái của Tòa Thánh, và thăng Hồng y. Ngày 23/11/2014, Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Hồng y Sarah làm Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích. Hôm 15/6 vừa qua, Đức Hồng y đã tròn 75 tuổi. Ngài được Đức Thánh cha lưu nhiệm theo công thức “cho đến khi định liệu cách khác” (donec aliter provideatur)

(Theo Lm. G. Trần Đức Anh, OP, hdgmVietnam.com)

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *