Tuy Xa Mà Gần

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu thường hiện ra với các môn đệ, nhằm củng cố đức tin non trẻ của họ. Hội Thánh sơ khai giống như một đứa trẻ sơ sinh, cần được ôm ấp, bú móm, che chở, nâng niu. Nhưng khi đứa trẻ lớn dần, cha mẹ cũng phải để cho chúng tự chăm sóc mình thì chúng mới trưởng thành được. Giai đoạn sơ sinh 40 ngày của Hội Thánh đã gần qua. Hôm nay chúng ta nghe Chúa Giêsu nói những lời từ biệt: “Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy.” Và Ngài hứa: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi… Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ.”

“Đấng Bảo Trợ” là phiên dịch chữ Parakletos trong bản Kinh Thánh bằng tiếng Hy lạp. Chữ Parakletos có nhiều nghĩa: trạng sư, cố vấn, phù trợ, an ủi.

Tất cả nói lên những tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống đức tin. Ngài soi sáng chúng ta biết cách cầu nguyện (Rm 8:26). Ngài ban nhiều đặc sủng (1 Cr 12:4). Ngài giúp chúng ta nên giống Chúa Kitô (2 Cr 3:18). Sách Công vụ Tông đồ và các Thánh Thư giải thích tường tận về các tác động của Chúa Thánh Thần.

Những tác động của Chúa Thánh Thần cho thấy Chúa Kitô không xa lìa chúng ta. Ngày nay, Chúa Kitô không còn hiện diện cách hữu hình như khi còn tại thế. Nhưng Ngài vẫn sống và hoạt động trong Hội Thánh và trong các tín hữu bằng Thần Khí của Ngài. Ngài nâng đỡ, hướng dẫn, an ủi, bảo vệ, sưởi ấm lòng ta. Ngài là sự sống, là tình yêu, là sức mạnh, là sự khôn ngoan cho những ai đón nhận Ngài. Tưởng rằng đã xa, nhưng lại rất gần; còn gần hơn cả trước kia. Bởi vì Ngài cư ngụ trong sâu thẳm của lòng ta.

Tuy xa mà gần.
Tuy gần mà xa.

Xa, vì rất khó cảm nhận sự hiện diện của Ngài. Mắt nhìn không thấy, tay sờ không được. Hoàn toàn không thể dùng cảm giác để nhận biết Ngài. Như có như không. Thiêng liêng. Ở giai đoạn hiện tại, chúng ta chỉ có thể gặp Ngài bằng đức tin. Sự khiêm tốn vâng phục và một tình yêu hy sinh sẽ giúp đức tin yếu ớt của chúng trưởng thành. Và nếu chúng ta kiên trì sống đức tin, Ngài sẽ cho gặp. Lúc đó chúng ta sẽ biết cách chắc chắn Ngài hằng yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu đã hứa điều đó:

“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy… Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

 

-Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *