Video Thánh hiến Hoa Kỳ cho Đức Mẹ 12:00pm ngày 1/5/20

Joseph
by

Video: Renewing the Consecration of the United States to the Care of Our Blessed Mother

Thông Báo Hiệp Thông:  

Kính chào quý chức,
Mong quý chức và gia đình vẫn bình an, mạnh khoẻ trong thời gia đại dịch này.
Ngày mai, Đức TGM Jose Gomez, Tổng giám mục Tổng giáo phân Los Angeles và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ cử hành trực tuyến nghi thức tái thánh hiến Hoa Kỳ cho Đức Trinh Nữ Maria theo lịch trình như sau:
Thời gian: 12:00 trưa (giờ California)
                Thứ Sáu ngày 1 tháng 5, 2020
Địa điểm: Trực tuyến tại địa chỉ  facebook.com/usccb hoặc vào website của Cộng đồng tại địa chỉ http://www.tgpla.org
Kính mời quý chức tham dự cũng như phổ biến thông tin này đến với Cộng đồng Dân Chúa để cùng hiệp thông trong nghi thức đặc biệt này. Kèm theo đây là chương trình bằng tiếng Anh và tiếng Việt để tiện theo dõi khi tham dự.
Kính chúc quý chức và gia đình mọi sự an lành.
Kính mến,
Bùi Thế Lữ,  Chủ Tịch

Share