Chúa Lên Trời

Ngày Chúa lên trời, các môn đệ đứng ngơ ngẩn nhìn. theo cho đến khi Ngài khuất trong đám mây. Lòng các ông bàng hoàng trống trải như mất đi một người thân. Nhưng đồng thời, một niềm vui lớn che lấp nỗi buồn mất mát. Các ông biết Thầy mình về cùng Cha.

Chúa Giêsu đã sống ở trần gian 33 năm. Ngài đem Tin Mừng cứu rỗi cho loài người. Vì gánh lấy tội lỗi của nhân loại, Ngài phải chịu khổ hình và chết cách nhục nhã trên cây thập tự. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã nâng Ngài lên từ cõi chết. Và nay Chúa Kitô vinh hiển được khải hoàn về trời. Chúa Giêsu đã sống hết cuộc đời mình như một con người giống chúng ta. Điều phải nói là Ngài không để một phút giây nào uổng phí, vì đã tận lực chu toàn sứ mạng mà Chúa Cha trao phó.

Chúa lên trời, mở rộng cánh cửa Thiên đàng bị đóng kín từ khi nguyên tổ phạm tội. Con đường về trời được thông suốt. Chúa Giêsu đã nói: “Thầy đi để dọn chỗ cho các con.” Trong kinh tiền tụng lễ Thăng Thiên hôm nay, Hội Thánh cầu nguyện như sau: “Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người, tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là Đầu và là Thủ lãnh của chúng con đã đi trước.” Chúa lên trời khơi lên niềm hy vọng trong lòng mọi tín hữu.

Chúng ta thường nói về người chết là họ được “về nhà Cha.” Đúng, Thiên đàng là nhà, là quê hương của chúng ta, là nơi chúng ta được sum họp với mọi người thân yêu trong hạnh phúc vĩnh cửu. Tuy nhiên giống như các môn đệ, chúng ta không ngồi đó chờ chết để được lên thiên đàng. Người môn đệ Chúa Kitô mắt nhìn trời, nhưng chân bước đi trên đất. Chúng ta phải sống tốt cuộc đời mình như Chúa Kitô đã sống.

Mỗi người sinh ra ở đời này đều mang sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó. Cây cỏ, chim chóc đều có lý do hiện hữu của chúng; nói gì con người. Trước khi về trời Chúa Kitô đã truyền lời cho chúng ta: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.”

Như người môn đệ Chúa Kitô, chúng ta có hai việc phải làm. Một, học hỏi và sống như người môn đệ chân chính. Hai, làm chứng cho Chúa giữa trần gian. Chúa Kitô đã trao phó sứ mạng cao quý đó cho chúng ta, vì Ngài tin tưởng chúng ta.

-Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *