Ba Lan tặng hai xe tải vật liệu bảo vệ cho Tòa Thánh

(13/05/2020) – Janusz Kotanski, đại sứ Ba Lan tại Tòa Thánh: “Tất cả những thứ đã được trao cho vị giáo sĩ phát chẩn, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, ngài sẽ phân phối nó, không chỉ cho những người ngoại Thành Vatican, mà còn cho những người làm việc ở đây. Gồm có Vệ binh Thụy Sĩ và hiến binh. Điều đó, tôi nghĩ, là một ngày rất tượng trưng đối với chúng tôi, thể hiện sự đoàn kết giữa Ba Lan và Tòa thánh.”

(Trích lược theo Jos Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *