Tham Dự Trực Tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật Bằng Tiếng Việt

Ngày 31 tháng 3, 2020, Toà giám mục Los Angeles đã ra thông cáo liên quan đến việc tham dự thánh lễ trong thời gian đại dịch Covid-19. Theo đó, Tổng giám mục Jose Gomez đã miễn trừ cho tất cả tín hữu trong địa phận Los Angeles không phải giữ lễ ngày Chúa nhật vào các cuối tuần 4-5, 11-12, 18-19 tháng 4.

 

Tuy vậy, Nhà thờ Chính toà sẽ có thánh lễ trực tuyến bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha tại địa chỉ: facebook.com/lacatholics. Riêng cộng đồng Việt Nam sẽ có Lễ Lá và Phục Sinh trực tuyến bằng tiếng Việt vào lúc 11:30am và 3:00pm vào Chúa Nhật ngày 5 tháng 4 và 12 tháng 4 tại địa chỉ sau:

Kính mời quý vị vào website của cộng đồng tại địa chỉ www.tgpla.org/thanh-le/ hoặc facebook.com/tgpla/để biết thêm chương trình thánh lễ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *