Đức Benedict tròn 93 tuổi và kỷ niệm 15 năm kể từ khi được bầu là giáo hoàng

(16/04/2020) – Đức Giáo hoàng Danh dự Benedict XVI tròn 93 tuổi vào thứ Năm ngày 16 tháng Tư.

Trước đây, bào huynh của ngài, Georg Ratzinger, 96 tuổi, cũng đã đến thăm ngài vào ngày sinh nhật. Tuy nhiên, năm nay, ngày đặc biệt của ngài sẽ được dành bên trong Vatican tại nơi cư trú của ngài, Tu viện Mater Ecèreiae. Ở đó, ngài sẽ mừng kỉ niệm với những người thân cận nhất với mình, gồm thư ký riêng của ngài, Georg Ganswein.

Đức Giáo hoàng Danh dự cũng có một kỷ niệm nữa vào Chúa Nhật, ngày 19 tháng 4. Ngài kỷ niệm 15 năm kể từ khi được phong giáo hoàng. Ngôi vị giáo hoàng của ngài kéo dài 8 năm. Ngài đã thăm hơn 20 quốc gia và xuất bản 3 tông huấn và 3 cuốn sách vào thời gian này…

(Trích lược theo Jos. Tú Nạc, MNS, thanhlinh.net)

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *