Phân Ưu – Bà cố Maria Nguyễn Phương Khanh

PHÂN ƯU

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles

thành kính phân ưu đến linh mục Bartôlômêô Phạm Đức Thịnh, giáo sư Đại Chủng Viện St. John-Carmarillo,

tuyên uý Liên Hội Các Bà mẹ Công Giáo, trước sự ra đi của thân mẫu là:

Bà Cố MARIA PHẠM VĂN PHỤNG

Nhũ danh NGUYỄN PHƯƠNG KHANH

 

Sau cuộc hành trình 83 năm trên dương thế, Bà Cố đã được an nghỉ trong Chúa

lúc 1:45 chiều thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020, tại Torrance.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ ban thưởng ân phúc nước trời cho linh hồn Maria. Xin Thiên Chúa ban ơn bình an và nâng đỡ Cha Tuyên uý, cùng đại gia đình linh tông, huyết tộc trong thời gian đau buồn này.

Thành kính phân ưu

Tm. Hội Đồng Mục Vụ                   Tm. Hội Đồng Linh Mục

Ryan Bùi Thế Lữ                              Lm. Đa-minh Nguyễn Anh Tuấn

Chủ Tịch Cộng Đồng                      Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *