Vatican ra mắt “lực lượng đặc nhiệm” để giúp các giám mục ngăn chặn, giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục của giáo sĩ

 

(29/02/2020) – Một năm sau Hội nghị Thượng đỉnh về lạm dụng, Vatican đã trình bày một cách cụ thể tới các hội đồng giám mục trên khắp thế giới nhằm ngăn chặn lạm dụng tình dục hơn nữa: một đội đặc nhiệm. Đó là một nhóm các chuyên gia sẽ giúp các giám mục, giáo dân và giáo đoàn tôn giáo lắng nghe nạn nhân và những người sống sót, giúp đỡ với việc thành lập các linh mục, giáo dân và chị em và cuối cùng dạy cách phản ứng trước những cáo buộc. Đức Ông Juan Ignacio Arrieta, Hội đồng Giáo hoàng về các văn bản lập pháp: “Lực lượng đặc nhiệm sẽ giúp các tổ chức thiết lập các hướng dẫn. “Họ sẽ phải chỉ ra trong các hướng dẫn này về cách xử lý các trường hợp, hành vi và thái độ giám hộ. Tất cả những vấn đề này được cung cấp trong các quy tắc. Các giám mục trên khắp thế giới sẽ có câu trả lời và phải áp dụng các quy tắc này…

 (Trích lược theo Jos. Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *