Sáng Mắt

Bài Phúc Âm hôm nay kể lại phép lạ Chúa Giêsu đã làm cho một người mù từ lúc mới sinh được sáng mắt. Thánh Gioan tường thuật phép lạ này với rất nhiều chi tiết. Chúa Giêsu lấy nước miếng, nhồi với đất thành bùn, bôi vào mắt người mù và bảo anh ta đi rửa ở hồ Siloe và anh ta nhìn thấy. Tuy được sáng mắt, anh mù lại gặp nhiều rắc rối khiến anh phải phấn đấu và qua đó, anh đã nhận biết Đức Giêsu chính là Thiên Chúa.

Qua cách tường thuật của thánh Gioan, chúng ta thấy ông muốn dùng câu chuyện này để nói về đời sống đức tin của người tín hữu. Bùn trong câu chuyện nhắc lại hình ảnh Chúa lấy bùn đất để dựng nên Adam. Nước hồ Siloe là hình ảnh nước Rửa tội. Trong bí tích Rửa tội, chúng ta được dựng nên trong đời sống mới, đời sống của người con Chúa. Ánh sáng của đôi mắt gợi ý về ánh sáng đức Tin. Khi được rửa tội, chúng ta nhận lấy cây nến thắp sáng từ nến Phục sinh với lời dạy: “Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô.”

Đời sống mới gieo xuống đời ta trong bí tích Rửa tội chỉ là một hạt giống. Nó phải tăng trưởng. Trong câu chuyện, đức tin của anh mù lớn lên qua ba giai đoạn, theo cách anh nói về Đức Giêsu. Lúc đầu, khi có ai hỏi anh ai làm cho anh sáng mắt, anh trả lời: “một người tên là Giêsu.” Sau đó, khi những người Pharisêu chất vấn anh, anh trả lời: “Ngài là một ngôn sứ.” Câu chuyện diễn tiến đến tột đỉnh khi anh bị trục xuất ra khỏi đền thờ, gặp lại Đức Giêsu, Ngài hỏi anh: “Anh có tin vào Con Người không?” Anh đáp: “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi sấp mình xuống trước mặt Người.

Nhận thức của anh về Đức Giêsu đã thay đổi từ “người” tới “ngôn sứ” tới “Chúa.” Sự thăng tiến trong câu chuyện gợi ý về sự tăng trưởng trong đời sống đức tin. Bước khởi đầu là lãnh nhận ơn Chúa. Ơn chữa lành, ơn bình an, ơn hiểu biết, ơn đức Tin… Bước kế tiếp là tìm hiểu và nhận định về Đấng đã làm ơn cho mình. Người mù qua những cọ sát với các Pharisêu đã học biết Kinh thánh, nên có cái nhìn sáng sủa hơn về Đức Giêsu. Thánh Giêrônimô đã nói: “không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô.” Chúng ta phải quen biết Chúa Kitô mới có thể bước theo chân Ngài.

Bước thứ ba là liều mạng bảo vệ niềm tin của mình vào Đức Kitô. Tuyên xưng Ngài là Chúa và sấp mình thờ lạy, tức là đặt Ngài làm chủ tể đời mình và tự nguyện sống hoàn toàn cho Chúa và vì Chúa.

-Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *