Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích về việc cử hành Tuần Thánh và Lễ Phục sinh

(26/03/2020) – Hôm 25 tháng Ba, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã công bố một sắc lệnh nhằm cập nhật những chỉ dẫn và đề nghị tổng quát đã được đưa ra cho các Giám mục trong một sắc lệnh trước đó vào ngày 19 tháng Ba. Sắc lệnh có tên là “Trong thời Covid-19,” (II), đã được Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích ban hành hôm Thứ Tư, 25 tháng Ba năm 2020. Tài liệu mới cập nhật một sắc lệnh trước đó, ngày 19 tháng 3 năm 2020. Tài liệu bao gồm các câu trả lời cho các câu hỏi mà bộ đã nhận được liên quan đến việc cử hành phụng vụ trong Tuần Thánh và Phục sinh năm nay. Cả hai sắc lệnh đều được Đức Thánh Cha ủy quyền cho bộ công bố, và chỉ có giá trị trong năm 2020 mà thôi.

Ngày lễ Phục sinh được cử hành

Vì Lễ Phục Sinh không thể được dời sang một ngày khác, sắc lệnh nêu rõ, tại các quốc gia bị dịch bệnh và những hạn chế liên quan đến việc tập hợp và đi lại của mọi người đã được áp đặt, các Giám mục và linh mục có thể cử hành các nghi thức trong Tuần Thánh mà không cần có sự hiện diện của dân chúng và ở một nơi thích hợp, tránh đồng tế, và bỏ qua dấu hiệu trao ban bình an.

Sự tham dự của tín hữu

Sắc lệnh khuyến khích các mục tử thông báo cho các tín hữu về thời gian cử hành các nghi lễ phụng vụ, để họ có thể cầu nguyện hiệp thông từ trong nhà của họ, với buổi cầu nguyện của Giáo hội. Về vấn đề này, sắc lệnh cho biết các phương tiện phát sóng truyền hình trực tiếp có thể hữu ích cho sự hiệp thông của anh chị em giáo dân. Tuy nhiên, đó chỉ là nhiệm ý. Ở những nơi không thể phát sóng truyền hình trực tiếp thì có thể ghi hình trước. Sắc lệnh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc dành thời gian thích hợp cho việc cầu nguyện. Phụng vụ các giờ kinh là đặc biệt quan trọng.

Chúa Nhật Lễ Lá

Tuần Thánh bắt đầu bằng với việc cử hành Chúa Nhật Lễ Lá. Sắc lệnh nêu rõ “Lễ kỷ niệm Chúa tiến vào thành Giêrusalem phải được tổ chức trong các nhà thờ”. Khi được tổ chức tại các nhà thờ chính tòa, sắc lệnh chỉ định hình thức thứ hai từ Sách lễ Rôma sẽ được sử dụng và hình thức thứ ba được sẽ được dùng khi diễn ra trong các nhà thờ giáo xứ.

Thánh lễ làm phép dầu

Sắc lệnh mới nhất nói rằng Hội Đồng Giám Mục “sẽ có thể đưa ra những chỉ dẫn về việc dời Thánh lễ làm phép dầu sang một ngày khác”. Thông thường, thánh lễ làm phép dầu được cử hành trong mỗi giáo phận vào Thứ Năm Tuần Thánh, hoặc vào một ngày khác trong Tuần Thánh.

Thứ Năm Tuần Thánh

Sắc lệnh cho biết là vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, “việc rửa chân, vốn là tùy chọn, sẽ bị bỏ qua”. Cuộc rước kiệu truyền thống vào lúc kết thúc Thánh lễ, khi Mình Thánh Chúa được đưa từ nhà tạm đến Bàn thờ chầu Mình Thánh Chúa (Altar of Repose), cũng bị bỏ qua. Mình Thánh Chúa sẽ được lưu giữ trong nhà tạm. Sắc lệnh cấp phép đặc biệt cho tất cả các linh mục có thể cử hành thánh lễ ở một nơi thích hợp, mà không có sự hiện diện của dân chúng.

Thứ Sáu Tuần Thánh

Bất cứ nơi nào việc cử hành Cuộc Khổ Nạn của Chúa diễn ra, sắc lệnh hướng dẫn các Giám mục “thảo ra một ý cầu nguyện đặc biệt cho những người gặp khủng hoảng, những bệnh nhân, và những người đã chết”. Sắc lệnh cũng chỉ ra rằng, việc tôn thờ Thánh giá bằng cách hôn kính Thánh Giá sẽ chỉ giới hạn trong số các vị đồng tế.

Lễ Phục sinh

Sắc lệnh nêu rõ rằng Lễ Vọng Phục Sinh chỉ có thể được tổ chức tại các Nhà thờ chính tòa và các nhà thờ giáo xứ. Sắc lệnh cũng nói rõ rằng, trong “Phụng vụ Rửa tội”, chỉ duy trì việc “lặp lại lời hứa khi chịu phép Rửa tội”.

(Trích lược theo Đặng Tự Do, Vietcatholic News)

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *