ĐGH Phanxicô cải cách tòa án Thành Vatican với đạo luật mới

(18/03/2020) – Tòa Thánh đã công bố một đạo luật mới điều chỉnh hệ thống tư pháp của Thành quốc Vatican hôm thứ Hai. Tự sắc này cung cấp những biện pháp bảo vệ nâng cao cho sự độc lập của các thẩm phán và công tố viên ở Thành Vatican để giải quyết tốt hơn các vụ án kinh tế, tài chính và hình sự trong lãnh thổ có chủ quyền. Đạo luật số CCCLI đã được Đức Thánh Cha Phanxicô ký vào Thứ Sáu ngày 13 tháng 3.

“Thực thi công lý”, Đức Thánh Cha nói trong phần mở đầu của luật mới, “không chỉ là một sự cần thiết của một trật tự tạm thời.” “Trong thực tế, đức tính chủ yếu của công lý đã soi sáng và tóm tắt mục đích chính của quyền lực tư pháp phù hợp với từng quốc gia, điều cần thiết trên hết là trau dồi cam kết cá nhân, hào phóng và có trách nhiệm của những người được trao quyền với trách vụ tư pháp,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Trong văn bản pháp lý, Đức Thánh Cha giải thích rằng luật này là một phần của quá trình đổi mới pháp lý đang diễn ra để thay thế luật ban đầu năm 1929 của Thành Vatican, bắt đầu bằng việc áp dụng luật cơ bản mới cho Thánh quốc vào năm 2000. Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết những thay đổi này nhằm mục đích điều chỉnh tòa án của Vatican hầu thực thi luật pháp tốt hơn và để bảo đảm sự tuân thủ của Thành quốc với những cam kết quốc tế.

Cải cách của Đức Thánh Cha, trong đó bãi bỏ và thay thế Luật CXIX năm 1987 của Thánh Gioan Phaolô II, cũng nhấn mạnh đến uy quyền tối cao của luật Giáo luật trong hệ thống luật dân sự của Vatican. Luật mới CCLI đưa ra luật dân sự của Thành Vatican trong hệ thống pháp luật kinh điển của Giáo hội, khiến Tòa án Tối cao của Tối cao Pháp viện Tòa Thánh, tòa phúc thẩm theo giáo luật cao nhất của giáo triều, là tòa án thẩm phán cuối cùng cho hệ thống tư pháp dân sự, buộc tội xét xử liên quan đến thủ tục pháp lý và thẩm quyền tư pháp.

(Trích lược theo Jos. Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *