Thư Mời Tĩnh Tâm – Phong Trào Cursillo TGP Los Angeles

Thư Mời Tĩnh Tâm

 

Phong Trào Cursillo TGP Los Angeles kính mời qúy Cha, quý Thầy, quý Soeur, và qúy anh chị Cursillistas cùng nhau trở về nơi thanh vắng nhất trong năm để tham dự ngày tĩnh tâm Mùa Chay, tại:

 

St. Joseph Conference Evangelization Center:

507 North Granada Ave. Alhambra, CA 91801

Thời gian:  9:00 AM – 5:00 PM, Chúa Nhật,

ngày 8 tháng 3, năm 2020 (có Thánh Lễ)

Giảng phòng:  Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền

 

TM Ban Điều Hành

Khối Hậu Cursillo

Ursula Trần Anh Phương

 

Hiệp thỉnh:

Lm. Phêrô Ngô Đình Thỏa, CSsR

Lm. Phaolô Hoàng Thành Đức, CSsR.

Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, CSsR

Linh Hướng PT Cursillo

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *