Suy Niệm – Chúa Nhật 5 Thường Niên – February 09 – Năm A

Joseph
by

Phúc thay ai hiền lành     Chúa Giêsu đã không nói: Phúc thay ai ngây ngô, khờ khạo, chán chường, phúc thay ai sợ phải sống và chùn bước trước trách nhiệm, nhưng Chúa đã nói: Phúc thay ai hiền lành, ai chối từ ước muốn quyền lực, ai chấp nhận đấu tranh mà không thù ghét, ai biết kìm chế không lạm dụng sức mạnh của mình, ai luôn dành cho kẻ khác một khoảng để họ được tự do và những phương thế để họ thăng tiến.

     Chính vì hiền lành mà Đức Kitô đã có thể nói: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Chúng ta thường nói đến sự tươi mới của Tin mừng, và rồi chúng ta thấy Tin mừng thật là đòi hỏi. Tin mừng không dẫn chúng- ta đến một khung tròi thơ mộng và dễ dãi, nhưng đến một thế giới hiện thực Kitô giáo, thế giói hiện thực của người đã chịu Phép Rửa, của người tín hữu trưởng thành được Thần Khí bổ sức, vui lòng đón nhận với tình con thảo tất cả những gì Thiên Chúa thực hiện và luôn khoan dung với thế gian.

Suy Niệm:    Muối và ánh sáng là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống. Muối mặn giúp đồ ăn có ý vị và không bị hư thối. Ánh sáng cần thiết để chiêm ngắm, để làm việc và tránh được những tai họa. Chúa Giêsu ví người môn đệ của Ngài như muối và ánh sáng. Ðức Giêsu muốn các môn đệ ở giữa đời phải giúp cho cuộc đời có ý nghĩa. Vì thế, nếu muối không còn mặn, đèn không còn sáng, thì còn gì vô dụng bằng? 

   Cầu Nguyện:    Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện trong mỗi người chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết gìn giữ cho đèn chúng con luôn sáng, muối chúng con luôn mặn. Sự hiện diện của chúng con ở đâu phải gây được một tác động làm đẹp cho đời. Ðời chỉ đẹp khi biết hướng về nguồn Thiện Mỹ Tối Cao. Xin Chúa luôn ở trong chúng con và ở trong cuộc đời. Amen.

 

 Chúa Nhật  5 – Thường Niên – Năm A  

 Bài Ðọc I: Is 58, 7-10 “Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Này đây Chúa phán: “Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi. Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương của ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, ngươi gọi, Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Chúa sẽ phán: “Này Ta đây”. Nếu ngươi loại bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử chỉ hăm doạ, lời nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người đói rách, và làm cho những người đau khổ được vui thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày”.   Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 111, 4-5. 6-7. 8a và 9   Ðáp: Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay (c. 4a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay, người nhân hậu, từ bi và công chính. Phước đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công bình. – Ðáp.

2) Cho tới đời đời người sẽ không nao núng: người hiền đức sẽ được ghi nhớ muôn đời. Người không kinh hãi vì nghe tin buồn thảm, lòng người vững vàng cậy trông vào Chúa. – Ðáp.

3) Lòng người kiên nghị, người không kinh hãi, người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời còn mãi, sừng người được ngẩng lên trong vinh quang. – Ðáp.

 

   Bài Ðọc II: 1 Cr 2, 1-5   “Tôi đã công bố cho anh em bằng chứng của Chúa Kitô chịu đóng đinh”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với anh em, tôi không đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự khôn ngoan; tôi đến công bố bằng chứng của Thiên Chúa. Thật vậy, tôi không cho là tôi biết điều gì khác giữa anh em, ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Phần tôi, chính trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà tôi đã đến với anh em; lời tôi nói và việc tôi rao giảng không dựa vào những lời quyến rũ của sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào sự giãi bày của thần trí và quyền năng, để đức tin của anh em không dựa vào sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa.    Ðó là lời Chúa.

 

  Alleluia: Ga 8, 12  Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian; ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”. – Alleluia.

  Phúc Âm: Mt 5, 13-16  “Các con là sự Sáng thế gian”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.

“Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.    Ðó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG:

Chủ tế:       Anh chị em thân mến,  Với quyết tâm  sống đức tin và làm chứng nhân giữa những người chưa nhận biết Chúa, để trở thành muối ướp mặn cho đời và ánh sáng cho trần gian bằng cách thực thi đức ái đối với hết mọi người, chúng ta thành khẩn dâng lời nguyện xin.

Hướng dẫn:

  1. “Các con là muối đất”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mọi tín hữu sống đức tin vững mạnh, để họ trở thành muối ướp trần gian, tránh khỏi những hiểm nguy sa đọa và những gương xấu thế trần.
  2. “Các con là sự sáng thế gian”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo dân Chúa, nên gương sáng bằng đời sống chứng tá của mình, để khi nhìn vào đời sống các vị đó, mọi người nhìn thấy Chúa là Cha và Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế.
  3. “Nếu muối lạc, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại được”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những ai bơ thờ trễ nải trong nếp sống đạo, để họ lấy lại niềm tin, và hăng say trong việc tôn thờ Chúa, cũng như phục vụ tha nhân.
  4. “Sự sáng của các con phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy việc lành các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết sống sốt sắng, đạo đức, để nên gương mẫu trong cuộc sống đức tin và đức ái cho hết mọi người

Chủ tế:     Lạy Chúa, Sự sống đời đời là nhn biết Chúa là Chúa tể càn khôn, và Con Chúa là Đức Chúa Giêsu, Đấng Cứu chuộc chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con biết tận tình sống tin yêu phó thác vào Chúa, và chân thành yêu thương hết mọi người, để  chúng con được hưởng hạnh phúc đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ/ Amen

 

Gospel Mt 5,13-16

 Jesus said to his disciples:
“You are the salt of the earth.
But if salt loses its taste, with what can it be seasoned?
It is no longer good for anything
but to be thrown out and trampled underfoot.
You are the light of the world.
A city set on a mountain cannot be hidden.
Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket;
it is set on a lampstand,
where it gives light to all in the house.
Just so, your light must shine before others,
that they may see your good deeds
and glorify your heavenly Father.”

 

Daily Reading & Meditation

Sunday (February 9): “You are the salt of the earth and light of the world”

Scripture:  Matthew 5:13-16

13 “You are the salt of the earth; but if salt has lost its taste, how shall its saltness be restored? It is no longer good for anything  except to be thrown out and trodden under foot by men. 14 You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid. 15 Nor do men light a lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it gives light to all in the house. 16 Let your light so shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.”

Meditation: Jesus used ordinary images, such as salt and light, to convey extraordinary truths that transform our minds, hearts, and lives. What does salt and light have to teach us about God and the transforming power of his kingdom? Salt was a valuable commodity in the ancient world. People traded with it, like we trade with valuable goods, such as gold and stock. Salt also served a very useful purpose, especially in warmer climates before the invention of electricity and refrigeration. Salt not only gave rich flavor to food, it also preserved food from going bad and being spoiled.

The salt of God’s kingdom for all
Jesus used the image of salt to describe the transforming effect of God’s work in our lives – and how the Holy Spirit wants to work through us to bring the power and blessing of God’s kingdom to others. As salt purifies, preserves, and produces rich flavor for our daily food, we, too, as disciples of Jesus, are “salt” for the world of human society. The Lord wants to work in and through us to purify, preserve, and spread the rich flavor of God’s kingdom everywhere – his “kingdom of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit” (Romans 14:17).

Don’t lose your saltiness
What did Jesus mean by the expression “if salt has lost its taste… it is no longer good for anything except to be thrown out and trodden under foot” (Matthew 5:13)? Salt in the ancient world was often put into ovens to intensify the heat. When the salt was burned off and no longer useful it was thrown out on the ground where it would easily get stepped on and swept away (Matthew 5:13). How can we lose our “saltiness”? When we allow the world, sin, and Satan to corrupt us. The Lord wants us to preserve our “saltiness” – through virtuous living and rejection of sin – not only for our own sake but also for the sake of others.

The aroma of Christ in the world
Paul the Apostle reminds us that we are called to be “the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing, to one a fragrance from death to death, to the other a fragrance from life to life” (2 Corinthians 2:15-16 ). Do you allow the fragrance of Christ’s love, truth, and holiness to permeate every area of your life, your thoughts, words, actions, and relationships?

Light that shines for all to see
Jesus used the image of light and a lamp to further his illustration of God’s transforming work in and through us. Lamps in the ancient world served a vital function, much like they do today. They enable people to see and work in the dark and to avoid stumbling. The Jews also understood “light” as symbol or expression of the inner beauty, truth, and goodness of God. In his light we see light ( Psalm 36:9). His word is a lamp that guides our steps (Psalm 119:105). God’s grace not only illumines the darkness in our lives, but it also fills us with spiritual light, joy, and peace.

Jesus used the image of a lamp to describe how his disciples are to live in the light of his truth and love. Just as natural light illumines the darkness and enables one to see visually, so the light of Christ shines in the hearts of believers and enables us to see the heavenly reality of God’s kingdom. Our mission is to be light-bearers of Jesus Christ so that others may see the truth of the gospel and be freed from the blindness of sin and deception.

There is great freedom and joy for those who live in the light of God’s truth and goodness. Do you know the joy and freedom of living in God’s light?

“Lord Jesus, you guide me by the light of your saving truth. Fill my heart and mind with your light and truth and free me from the blindness of sin and deception that I may see your ways clearly and understand your will for my life. May I radiate your light and truth to others in word and deed”.

Psalm 112:4-9
4 Light rises in the darkness for the upright; the LORD is gracious, merciful, and righteous.
5 It is well with the man who deals generously and lends, who conducts his affairs with justice.
6 For the righteous will never be moved; he will be remembered for ever.
7 He is not afraid of evil tidings; his heart is firm, trusting in the LORD.
8 His heart is steady, he will not be afraid, until he sees his desire on his adversaries.
9 He has distributed freely, he has given to the poor; his righteousness endures for ever;  his horn is exalted in honor.

Daily Quote from the early church fathers: The Light of Truth, by Chromatius (died 406 AD)

The Lord has already called his disciples the “salt of the earth” because they seasoned with divine wisdom the hearts of the human race which had been made tasteless by the devil. Now he also calls them the “light of the world.” For, illumined by his very own self who is the true and eternal light, they too become light within the darkness. For since he himself is the sun of righteousness, he rightly also calls his disciples “light of the world.” Through them, as if through shining rays, he poured the light of his knowledge on the entire world. For by showing the light of truth, the Lord’s disciples made the darkness of error flee from people’s hearts. (excerpt from TRACTATE ON MATTHEW 19.1.1-2)

[Note: Chromatius was an early Christian scholar and bishop of Aquileia, Italy. He was a close friend of John Chrysostom and Jerome. He died in 406 AD. Jerome described him as a “most learned and most holy man.”]

 

Share