ĐGH Phanxicô cảm ơn Hiệp sĩ Columbus vì đã giúp đỡ các Kitô hữu bị đàn áp tại Trung Đông

(11/02/2020) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ Hội đồng quản trị Hiệp sĩ Columbus, năm nay đang kỷ niệm 100 năm làm việc từ thiện ở Roma. Đức Hồng Y Anderson, Hiệp sĩ tối cao, Hiệp sĩ Columbus: “Chúng tôi tiếp tục đáp lại lời kêu gọi thành lập của chúng tôi để hỗ trợ những người bị gạt ra bên lề.”

Đức Thánh Cha đã ca ngợi việc làm của các Hiệp sĩ nhằm thúc đẩy sự tôn trọng đối với sự tôn nghiêm và phẩm giá của cuộc sống con người. Ngài cũng cảm ơn họ vì đã quan tâm đến các cộng đồng Kitô giáo bị đàn áp ở Trung Đông chịu đựng bạo lực, chiến tranh và nghèo đói.

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Trong thế giới của chúng ta, được đánh dấu bởi sự chia rẽ và bất bình đẳng, cam kết hào phóng của Tu Hội các bạn phục vụ mọi nhu cầu cần thiết, đặc biệt là cho những người trẻ, một nguồn cảm hứng quan trọng để vượt qua sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ và cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng và toàn diện hơn.”

(Theo Jos. Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *