Dâng Lên Chúa Mọi Sự

Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ là một trong những tập tục tôn giáo có thể được bắt nguồn từ Cựu Ước khi vua Pharaon không cho dân Do Thái trở về xứ sớ mình. Hậu quả là con trai đầu lòng của nhà vua đã phải chết thay. Thế nhưng cái chết của con trai mình vẫn chưa làm nhà vua thay đổi ý nghĩ, cuối cùng tất cả những kỵ binh hùng tráng Ai-Cập đã bị vùi chết trong biển Đỏ, người Do Thái gọi đó là sự kiện hay biến cố Vượt Qua. Để tưởng nhớ đến công ơn Thiên Chúa đã giải thoát họ ra khỏi kiếp nô lệ, luật Mosê hay Do Thái giáo dạy mỗi gia đình phải dâng lên Thiên Chúa con trai đầu lòng. Dĩ nhiên Đức Mẹ và thánh Giuse là những người Do Thái giáo ngoan đạo nên đã làm đúng theo luật dạy cùng với những lễ vật đơn sơ.

Điểm nhấn chính yếu trong Tin Mừng này là sự nhận biết ra Đấng Cứu thế bởi ông Simeon, một người được coi là công chính sùng đạo và hằng được Chúa Thánh Thần ngự trên. “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi…

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” Thật tuyệt vời và diệu kỳ thay, Chúa Giêsu và gia phả Ngài xuất phát từ Do Thái giáo mà nay chính Simeon, một tín hữu Do Thái giáo đạo đức, đã phải thốt lên những lời khẳng định và xác tín con người Đức Kitô, chính Ngài là ánh sáng soi đường và là vinh quang của Israel. Qua những chứng từ của Simeon, chúng ta có thể suy ra rằng Đức Kitô chính là chân thiện mỹ và Ngài (cũng như Kitô giáo) mới chính là niềm an ủi, là ánh sáng, và là niềm hy vọng cho thế giới. Nếu Simeon đã có khả năng nhận biết ra được Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế, vậy thì chúng ta cùng suy niệm với những câu hỏi sau đây.

Yếu tố nào đã giúp Simeon có khả năng nhận ra được Thiên Chúa?

Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc và bình an trong lúc này không?

Nguyên nhân của sự bất an và trống vắng trong tâm hồn được bắt nguồn từ đâu?

Nếu Đức Mẹ đã dâng Chúa Giêsu lên Thiên Chúa, thì chúng ta nên bắt chước Mẹ dâng lên Ngài những nỗi buồn sầu khổ và tiếp tục xin Ngài thánh hóa mỗi ngày.

-Lm. Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *