Đại hội Truyền giáo Mỹ châu bắt đầu chuẩn bị cho Puerto Rico 2023

(24/02/2020) – Các chuyên gia trên khắp châu Mỹ đã gặp nhau ở Mễ Tây Cơ để suy nghĩ về cách loan báo Tin Mừng và trở thành những người truyền giáo ở Châu Mỹ Latinh. Chủ tịch Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo đã đến từ Vatican để hỗ trợ cho ngày học tập này. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và chấp nhận người khác.

Đức Ông Giampietro Dal Toso, Chủ tịch Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo: “Đối với Chúa Giêsu và Giáo hội của Ngài, đối thoại là một thái độ của trái tim và hành động. Đó là điều không thể thiếu đối với công việc truyền giáo.” Trong ba ngày, họ đã tranh luận về loại hình nào là cần thiết để thúc đẩy thái độ truyền giáo. Tại Vương cung Thánh đường Guadalupe, các công tác chuẩn bị đã bắt đầu cho Đại hội truyền giáo đầy tham vọng của Mỹ châu, sẽ diễn ra tại Puerto Rico vào năm 2023. Mỗi tham gia viên đã nhận được một trong những ngọn đuốc, một biểu tượng của con đường chúng sẽ dẫn khi họ tiếp cận sự kiện này.

(Trích lược theo Jos. Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *