Chương Trình Tĩnh Tâm Liên Hội Các Ba Mẹ Công Giáo  & Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Chương Trình Tĩnh Tâm
Liên Hội Các Ba Mẹ Công Giáo  & Liên
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

 

Chúa Nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2020


Chủ Đề
: Giáo Dục Đức Tin, Giáo Dục Cầu Nguyện

Giảng thuyết
:
Lm. Micae-Giuse Nguyễn Trường Luân, C.Ss.R.

 

Địa điểm: Dòng Chúa Cứu Thế – Baldwin Park

3452 N. Big Dalton Ave., Baldwin Park, CA 97106

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

10:30 a.m.:  Tập trung – dùng điểm tâm
  

10:45 – 11:00 a.m :  Chào mừng và giới thiệu các đoàn & các chi hội tham dự

11:00 – 12:15 a.m.:  Giới thiệu linh mục giảng phòng và phần thuyết giảng

12:15 – 12:45 p.m.: Ăn trưa nhẹ
12:45 – 1:30 p.m.:  Thuyết giảng tiếp theo

1:30 – 2:00 p.m.: Chầu Thánh Thể & bế mạc

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *