CĐ Phục Sinh Và Giờ Lễ :

Joseph
by

 

 

 

 

Cộng Đoàn Phục Sinh – San Gabriel Mission Church

Địa Chỉ: 428 S. Mission Dr. San Gabriel, CA 91776  ĐT: 626-457-3035
Web:  parish.sangabrielmissionchurch.org

Quản Nhiệm: Lm. Gerry Kumar  ĐT: 626-457-3035

Chủ Tịch: Ông Bryan Nguyễn Huy Nhàn  ĐT: 626-540-2222

Lễ Chúa Nhật:7:00pm Thứ Bảy; 3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật

Lễ tiếng Việt ngày thường: 9:00am thứ Ba – thứ Sáu

 

 

 

 

 

 

 

Share