Cập Nhật CĐ Phục Sinh, Photo/Video Sinh Hoạt:

Spread the love

Photo: Cộng Đoàn Phục Sinh Mừng Xuân “Canh Tý 2020”

***************

Cộng Đoàn Phục Sinh – San Gabriel Mission Church

Địa Chỉ: 428 S. Mission Dr. San Gabriel, CA 91776  ĐT: 626-457-3035
Web:  parish.sangabrielmissionchurch.org

Quản Nhiệm: Lm. Gerry Kumar  ĐT: 626-457-3035

Chủ Tịch: Ông Dương Quang Hiến  ĐT: 626-278-9051

Thứ Bảy: 07:00 PM

Chúa Nhật: 03:00 PM

Thứ Ba – Thứ Sáu: 09:00 AM