Các Thượng Phụ Giáo Chủ ở Trung Đông thảo luận với Đức Thánh Cha về hoàn cảnh của các nhóm thiểu số Kitô giáo

(08/02/2020) – Ngày 7 tháng 2 năm 2020, sáu Thượng Phụ Giáo Chủ Công Giáo từ Lebanon, Syria, Ai Cập và Iraq đã gặp Đức Giáo Hoàng Phanxicô để thảo luận về những khó khăn mà các Kitô hữu phải đối mặt trong khu vực và sự di cư hàng loạt của họ. Đức Thánh Cha đã gặp Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, Giáo Chủ Chaldean của Babylon; Đức Hồng Y Bechara Boutros Rai, Giáo Chủ Maronite của Antioch; Giáo Chủ Coplic Ibrahim Isaac Sedrak của Alexandria; Giáo Chủ Melkite Youssef Absi của Antioch; Giáo Chủ Armenia Gregoire Pierre XX Ghabroyan của Cilicia; và Giáo Chủ Syriac Ignatius Youssef III Younan của Antioch.

Sáu Thượng Phụ Giáo Chủ gặp Hồng Y Quốc Vụ Pietro Parolin để thảo luận về các chủ đề tương tự vào ngày 8 tháng 2. Giáo Chủ Younan nói rằng các Giáo Chủ đã cám ơn Đức Giáo Hoàng về con người cá nhân và nói rằng họ muốn Vatican “tiếp tục bảo vệ nguyên do của tất cả các Kitô hữu bị đàn áp, tất cả các nhóm thiểu số bị đàn áp ở Trung Đông, nơi tình hình chính trị không hứa hẹn cho [các nhóm thiểu số] và họ không có phương tiện để tự vệ và cung cấp an toàn cho cộng đồng của họ.”…

Giáo Chủ Younan đã kêu gọi mọi người “giúp đỡ các Kitô hữu ở lại quê hương. Vì thế, chúng ta cần nhiều việc hơn là lời nói.” Người Công Giáo và Tòa thánh nên làm việc để tác động đến các quan chức được bầu để xem người dân Trung Đông không phải là những con số, mà là người dân, những người mà họ xứng đáng “được sống trong nhân phẩm và tự do,”. Giáo Chủ Younan sẽ là một trong số những người tham gia hội nghị của các giám mục Địa Trung Hải ở Bari, nước Ý, ngày 19-23 tháng 2. Hội nghị được tổ chức bởi các giám mục người Ý với chủ đề “Địa Trung Hải, biên giới của hòa bình”, và Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ tham dự vào ngày cuối cùng 23 tháng 2. Giáo Chủ Younan cho biết rằng hội nghị sẽ bao gồm cuộc thảo luận về sự hiện diện của Kitô hữu ở Trung Đông và đối thoại đại kết.

(Trích lược theo Lm. Nguyễn Tất Thng, OP, Vietcatholic News)

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *