Thư mời họp Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng – Ngày 12 tháng 1 năm 2020

THƯ MỜI HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Los Angeles, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA

Ban Thường Vụ CĐCGVN/TGP/LA sẽ tổ chức phiên họp Hội Đồng Mục Vụ định kỳ tại thời gian và địa điểm như sau:

 

  • Địa điểm: Gx. Our Lady of Loretto: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026
  • Thời gian: 9:30 sáng Chúa Nhật, ngày 12 tháng 1 năm 2020
  • Liên lạc: Ông PCT. Nội Vụ Scott Bùi Văn Cư. Điện thoại: 310-429-2738

 

Đây là phiên họp để thảo luận về:

  1. Kế hoạch cho năm tài khóa 2020
  2. Đại hội giáo lý của Tổng Giáo Phận Los Angeles
  3. Dự án Thánh Tích

 

Kính mời quý chức Hội Đồng Mục Vụ sắp xếp thời gian về tham dự đông đủ buổi họp đầu tiên trong năm 2020 này. Sự hiện diện của Qúy Chức là dấu chỉ của tinh thần đoàn kết trong yêu thương và hiệp nhất, để xây dựng Cộng Đồng chúng ta trong Tổng Giáo Phận ngày một lớn mạnh và tốt đẹp.

 

Trân trọng kính mời:                        Hiệp thỉnh:

Ryan Bùi Thế Lữ                               Lm. Đaminh Nguyễn Anh Tuấn

Chủ Tịch Cộng Đồng                         Đại Diện Liên Lạc

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *