Suy Niệm – Chúa Nhật 4 Thường Niên – February 02 – Năm A

Joseph
by

SUY NIỆM: (Lm Giuse Trần Ngọc Tân,sss) – “…Thánh lễ Đức Mẹ dâng con vào Đền Thánh hôm nay hướng trọng tâm đến Chúa Giêsu nhiều hơn là về Mẹ của Ngài. Ban phúc lành cho trẻ và rước nến cũng như các bài đọc Kinh thánh tập trung vào Chúa Giêsu là “Ánh sáng của thế gian”.

Bài đọc một trích từ Sách Tiên tri Malachi. Trong đó chứa đựng một lời tiên báo mà vị Ngôn Sứ muốn ám chỉ vào Đấng Messia là chính Chúa Giêsu. Câu mở đầu gợi nhớ chúng ta một trong những tuyên bố của Gioan Tẩy Giả: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con“. Nhưng sau đó, phần còn lại của lời tiên tri trước biến cố dâng con vào đền Thánh hôm nay lại nói: “Và bỗng nhiên, Chúa thương mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh điện của Người”. Vâng, Ngài đang đến, Chúa của chủ ngươi phán: “ Ai chịu nổi ngày Ngài đến” Một tài liệu tham khảo khác, khá rõ ràng về Chúa Giêsu, là Ngôi Lời của Thiên Chúa và là người sẽ đến kiện toàn Giao ước mới giữa Thiên Chúa và dân của Người. Lời tiên tri tiếp tục cảnh báo rằng Đấng Cứu Thế sắp đến sẽ là một thử thách thực sự, Ngài sẽ “giống như ngọn lửa của người thợ luyện kim”. Ngài sẽ tinh luyện con cái của dòng tộc Levi, “tinh luyện chúng như vàng, bạc trong lửa, rồi chúng mới có thể đến dâng lễ vật cho Thiên Chúa”. Đối với những người đón nhận sứ điệp và lời mời gọi của Thiên Chúa, thì việc Đức Giêsu đến sẽ là một tin tốt lành, nhưng đối với những người từ chối lời mời gọi của Ngài thì điều đó có nghĩa là cái chết và sự kết thúc của cuộc sống của họ cũng đã đến.

Bài đọc hai hôm nay, trích từ Thư gửi tín hữu Do Thái. Tường thuật này nói lên ý nghĩa của Con Thiên Chúa đến sống giữa chúng ta với tư cách là một người như chúng ta, tất nhiên, đó là chủ đề của ngày lễ hôm nay. Vì Con Thiên Chúa đã đến để chia sẻ kiếp người của chúng ta và tất cả những gì thuộc về thân phận con người. Bằng cách này, Ngài sẽ tiêu diệt thần chết và sức mạnh của nó, tức là ma quỷ”. Quả vậy, Ngài đã đến để giải phóng “những ai đang ngồi trong bó tối của sự chết. Để làm được điều này, Đức Giêsu phải trở nên giống như chúng ta mọi đàng, để Ngài trở thành một linh mục Thượng Phẩm đầy lòng nhân từ và trung tín để thờ phượng Thiên Chúa Cha, trước khi Ngài quyết định vạch trần tội lỗi của nhân loại chúng ta. Và vì thế trên cây thập giá, Chúa Giêsu vừa là Linh mục dâng lễ tạ ơn Cha, vừa là của lễ hiến dâng, Chiên Thiên Chúa là Đấng gánh lấy tội lỗi của thế gian. Tất cả những điều này xảy ra, đã được báo trước trong những lời tiên tri mà ông Simeon dành cho Đức Maria về lưỡi gươm đau khổ sẽ xuyên qua trái tim Mẹ. Amen

CHÚA NHẬT 4 –   NĂM A 

BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4  “Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh Người”.

Trích sách Tiên tri Malakhi.

Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Đây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt Ta!” Lập tức Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, và thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước, đến trong đền thánh Người. Chúa các đạo binh phán: “Này đây Người đến”. Ai có thể suy tưởng đến ngày Người đến, và có thể đứng vững để trông nhìn Người? Vì Người sẽ như lửa thiêu đốt, như thuốc giặt của thợ giặt. Người sẽ ngồi như thợ đúc và thợ lọc bạc, Người sẽ thanh tẩy con cái Lêvi, và làm cho chúng nên sạch như vàng bạc. Chúng sẽ hiến dâng lễ tế cho Chúa trong công bình. Lễ tế của Giuđa và Giêrusalem sẽ đẹp lòng Chúa, như ngày xưa và như những năm trước. Đó là lời Chúa toàn năng phán. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 23, 7. 8. 9. 10 Đáp: Vua hiển vinh là ai vậy? (c. 8a)

Xướng: 1)Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên; vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu! để Vua hiển vinh Người ngự qua. – Đáp.

2) Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? Đó là Chúa dũng lực hùng anh, đó là Chúa anh hùng của chiến chinh. – Đáp.

3) Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu, để vua hiển vinh Người ngự qua. – Đáp.

4) Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? Đó là Chúa đạo thiên binh, chính Người là Hoàng Đế hiển vinh. – Đáp.

 

BÀI ĐỌC II: Dt 2, 14-18  “Người phải nên giống anh em Mình mọi đàng”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giêsu cũng giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết của Người mà Người huỷ diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ, và để giải thoát tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Vì chưng Người không đến cứu giúp các thiên thần, nhưng đến cứu giúp con cái Abraham. Bởi thế, Người nên giống anh em Mình mọi đàng, ngõ hầu trong khi phụng sự Chúa, Người trở thành đại giáo trưởng nhân lành và trung tín với Chúa, để đền tội cho dân. Quả thật, bởi chính Người đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên Người có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách.   Đó là lời Chúa.

 

ALLELUIA: Lc 2,32    Alleluia, alleluia! – Ánh sang đã chiếu soi muôn dân, và là vinh quang của Israel dân Chúa. – Alleluia.

 

PHÚC ÂM: Lc 2, 22-32 hoặc 22-40  “Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: “Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!”

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.  Đó là lời Chúa.

*********************

BÀI ĐỌC I: Xp 2, 3; 3, 12-13 “Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn”.

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy. Đó là lời Chúa.

    ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10. Đáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5,3).

1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. – Đáp.

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. – Đáp.

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Đức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác. – Đáp.

   BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 26-31 “Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: Vì (trong anh em) không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trước mặt Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng do Thiên Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: “Ai tự phụ, thì hãy tự phụ trong Chúa”. Đó là lời Chúa.

   ALLELUIA: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

   PHÚC ÂM: Mt 5, 1-12a   “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”. Đó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:    Anh chị em thân mến! Hài nhi Giêsu được đưa vào Đến Thánh để hiến dâng cho Thiên Chúa. Đó là gương mẫu cho mọi Kitô hữu, cách riêng cho những ai sống đời thánh hiến. Chúng ta cùng hiến dâng dời mình lên Chúa với lời nguyện xin:

  1. Đây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt Ta!”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Mục tử trong Hội Thánh /  luôn cảm nghiệm được Chúa là nguồn trợ lực và là niềm vui, để các Ngài hăng say thi hành chức vụ Chúa trao cách tốt đẹp.
  2. “Chúng sẽ dược hiến dâng cho Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho có nhiều bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa, sẵn sàng hiến trọn cuộc dời phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
  3. “Gia đình là vườn ươm ơn gọi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình Kitô hữu biết quyết tâm sống ơn gọi nên thánh, để bầu khí thánh thiện, yêu thương của gia đình khơi dậy và vun trồng nhiều ơn gọi hiến dâng.
  4. “Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại”. Chúng ta cùng cầu xin cho những người sống đời thánh hiến luôn trung thành tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm, và biết phó dâng bản thân cho Thiên Chúa, để chính Ngài sẽ dẫn dắt họ trở nên ánh sáng cho trần gian.

Chủ tế:    Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tinh thần yêu mến khiêm tốn của Chúa, và xin cho chúng con biết hiến dâng chính mình trong hy lễ bàn thờ mỗi ngày, để cuộc đời cũng trở nên hy lễ thánh thiện, sống động và đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


Gospel Mt 5,1-12a

When he saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness,for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you [falsely] because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven.

OR LK 2:22-40 OR 2:22-32

When the days were completed for their purification
according to the law of Moses,
Mary and Joseph took Jesus up to Jerusalem
to present him to the Lord,
just as it is written in the law of the Lord,
Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord,
and to offer the sacrifice of
a pair of turtledoves or two young pigeons,
in accordance with the dictate in the law of the Lord.

Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon.
This man was righteous and devout,
awaiting the consolation of Israel,
and the Holy Spirit was upon him.
It had been revealed to him by the Holy Spirit
that he should not see death
before he had seen the Christ of the Lord.
He came in the Spirit into the temple;
and when the parents brought in the child Jesus
to perform the custom of the law in regard to him,
he took him into his arms and blessed God, saying:

“Now, Master, you may let your servant go
in peace, according to your word,
for my eyes have seen your salvation,
which you prepared in the sight of all the peoples:
a light for revelation to the Gentiles,
and glory for your people Israel.”

Daily Reading & Meditation

Sunday (February 2): “The favor of God was upon him”

Scripture: Luke 2:22-40  (alternate reading: Matthew 5:1-12)

22 And when the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord 23 (as it is written in the law of the Lord, “Every male that opens the womb shall be called holy to the Lord”) 24 and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, “a pair of turtledoves, or two young pigeons.” 25 Now there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. 26 And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Lord’s Christ. 27 And inspired by the Spirit he came into the temple; and when the parents brought in the child Jesus, to do for him according to the custom of the law, 28 he took him up in his arms and blessed God and said, 29 “Lord, now let your servant depart in peace, according to your word; 30 for my eyes have seen your salvation 31 which you have prepared in the presence of all peoples, 32 a light for revelation to the Gentiles, and for glory to your people Israel.” 33 And his father and his mother marveled at what was said about him; 34 and Simeon blessed them and said to Mary his mother, “Behold, this child is set for the fall and rising of many in  Israel, and for a sign that is spoken against 35 (and a sword will pierce through your own soul also), that thoughts out of many hearts may be revealed.”
36 And there was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher; she was of a great age, having lived with her husband  seven years from her virginity, 37 and as a widow till she was eighty-four. She did not depart from the temple, worshiping with fasting and prayer night and day. 38 And coming up at that very hour she gave thanks to God, and spoke of him to all who were looking for the redemption of Jerusalem. 39 And when they had performed everything according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city, Nazareth. 40 And the child grew and became strong, filled with wisdom; and the favor of God was upon him.

Meditation: Do you know the favor of the Lord? After Jesus’ birth, Mary fulfills the Jewish right of purification after childbirth. Since she could not afford the customary offering of a lamb, she gives instead two pigeons as an offering of the poor. This rite, along with circumcision and the redemption of the first-born point to the fact that children are gifts from God. Jesus was born in an ordinary home where there were no luxuries. Like all godly parents, Mary and Joseph raised their son in the fear and wisdom of God. He, in turn, was obedient to them and grew in wisdom and grace. The Lord’s favor is with those who listen to his word with trust and obedience. Do you know the joy of submission to God? And do you seek to pass on the faith and to help the young grow in wisdom and maturity?

The Holy Spirit reveals the presence of the Savior of the world 
What is the significance of Simeon’s encounter with the baby Jesus and his mother in the temple? Simeon was a just and devout man who was very much in tune with the Holy Spirit. He believed that the Lord would return to his temple and renew his chosen people. The Holy Spirit also revealed to him that the Messiah and King of Israel would also bring salvation to the Gentile nations. When Joseph and Mary presented the baby Jesus in the temple, Simeon immediately recognized this humble child of Bethlehem as the fulfillment of all the messianic prophecies, hopes, and prayers. Inspired by the Holy Spirit he prophesied that Jesus was to be “a revealing light to the Gentiles”. The Holy Spirit reveals the presence of the Lord to those who are receptive and eager to receive him.  Do you recognize the indwelling presence of the Lord with you?

The ‘new temple’ of God’s presence in the world
Jesus is the new temple (John 1:14; 2:19-22). In the Old Testament God manifested his presence in the “pillar of cloud” by day and the “pillar of fire” by night as he led them through the wilderness. God’s glory visibly came to dwell over the ark and the tabernacle (Exodus 40:34-38). When the first temple was built in Jerusalem God’s glory came to rest there (1 Kings 8). After the first temple was destroyed, Ezekiel saw God’s glory leave it (Ezekiel 10). But God promised one day to fill it with even greater glory (Haggai 2:1-9; Zechariah 8-9). That promise is fulfilled when the “King of Glory” himself comes to his temple (Psalm 24:7-10; Malachi 3:1).  Through Jesus’ coming in the flesh and through his saving death, resurrection, and ascension we are made living temples of his Holy Spirit (1 Corinthians 3:16-17). Ask the Lord to renew your faith in the indwelling presence of his Spirit within you. And give him thanks and praise for coming to make his home with you.

Mary receives both a crown of joy and a cross of sorrow
Simeon blessed Mary and Joseph and he prophesied to Mary about the destiny of this child and the suffering she would undergo for his sake. There is a certain paradox for those blessed by the Lord.  Mary was given the blessedness of being the mother of the Son of God. That blessedness also would become a sword which pierced her heart as her Son died upon the cross. She received both a crown of joy and a cross of sorrow. But her joy was not diminished by her sorrow because it was fueled by her faith, hope, and trust in God and his promises. Jesus promised his disciples that “no one will take your joy from you” (John 16:22). The Lord gives us a supernatural joy which enables us to bear any sorrow or pain and which neither life nor death can take way.  Do you know the peace and joy of a life surrendered to God with faith and trust?

The Holy Spirit renews our hope in the promise of God
Simeon was not alone in recognizing the Lord’s presence in the temple. Anna, too, was filled with the Holy Spirit. She was found daily in the temple, attending to the Lord in prayer and speaking prophetically to others about God’s promise to send a redeemer. Supernatural hope grows with prayer and age! Anna was pre-eminently a woman of great hope and expectation that God would fulfill all his promises. She is a model of godliness to all believers as we advance in age.

Advancing age and the disappointments of life can easily make us cynical and hopeless if we do not have our hope rightly placed. Anna’s hope in God and his promises grew with age. She never ceased to worship God in faith and to pray with hope. Her hope and faith in God’s promises fueled her indomitable zeal and fervor in prayer and service of God’s people.

Our hope is anchored in God’s everlasting kingdom of righteousness, peace, and joy
What do you hope for? The hope which God places in our heart is the desire for the kingdom of heaven and everlasting life and happiness with our heavenly Father. The Lord Jesus has won for us a kingdom of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit (Romans 14:17). The Holy Spirit gives hope to all who place their trust in the promises of God. God never fails because his promises are true and he is faithful. The hope which God places within us through the gift of the Spirit enables us to persevere with confident trust in God even in the face of trails, setbacks, and challenges that may come our way.

Is there anything holding you back from giving God your unqualified trust and submission to his will for your life? Allow the Lord Jesus to flood your heart with his peace, joy, and love. And offer to God everything you have and desire –  your life, family, friends, health, honor, wealth, and future. If you seek his kingdom first he will give you everything you need to know, love, and serve him now and enjoy him forever.

“Lord Jesus, you are my hope and my life. May I never cease to place all my trust in you. Fill me with the joy and strength of the Holy Spirit that I may boldly point others to your saving presence and words of eternal life.”

Psalm 24:7-10

7 Lift up your heads, O gates! and be lifted up, O ancient doors!  that the King of glory may come in.
8 Who is the King of glory? The LORD, strong and mighty, the LORD, mighty in battle!
9 Lift up your heads, O gates! and be lifted up, O ancient doors!  that the King of glory may come in.
10 Who is this King of glory? The LORD of hosts, he is the King of glory!

Daily Quote from the early church fathers: Christ who was rich became poor, by Origen of Alexandria (185-254 AD)

“For this reason it seems wonderful that the sacrifice of Mary was not the first offering, that is, ‘a lamb a year old,’ but the second, since ‘she could not afford’ (Leviticus 5:7) the first. For as it was written about her, Jesus’ parents came ‘to offer a sacrifice’ for him,’according to what is said in the law of the Lord, “a pair of turtledoves, or two young pigeons.”‘ But this also shows the truth of what was written, that Jesus Christ ‘although he was rich, became a poor man’ (2 Corinthians 8:9). Therefore, for this reason, he chose both a poor mother, from whom he was born, and a poor homeland, about which it is said, ‘But you, O Bethlehem Ephratha, who are little to be among the clans of Judah’ (Micah 5:2), and the rest. (excerpt from HOMILIES ON LEVITICUS 8.4.3)

Share