Đóng Góp Ngân Quỹ Tổ Chức Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Sinh Hoạt Mục Vụ Cộng Đồng Năm 2019

Đóng Góp Ngân Quỹ Tổ Chức Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Sinh Hoạt Mục Vụ Cộng Đồng Năm 2019

(tiếp tục cập nhật)

Ban Thường Vụ chân thành cảm ơn toàn thể Cộng đồng Dân Chúa đã quảng đại đóng góp ngân quỹ trong đợt “xin tiền lần hai” hầu giúp Cộng đồng có phương tiện về tài chánh để tổ chức đại lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng Cộng đồng, và các sinh hoạt mục vụ trong năm. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tấm lòng nhân ái và quảng đại của quý vị.

Cộng Đoàn Số Tiền Cộng Đoàn Số Tiền Cộng Đoàn Số Tiền
Đức Mẹ La Vang $1,524.00 Lòng Chúa Thương Xót $1,300.00 Thánh Phêrô – Torrance $1,120.00
Đức Mẹ Mông Triệu $928.00 Phục Sinh $520.00 Thánh Phêrô – S.F.S $870.00
Đức Mẹ Lộ Đức $601.00 Thánh Gia Thất $450.00 Thánh Tâm $524.08
Đức Mẹ Mân Côi $601.00 Nữ Vương Thiên Thần $400.00 Thánh Lucy $400.00
An Phong $330.00 Thánh Giuse $384.00 Maria Nữ Vương $305.00
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *