Suy Niệm – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – December 08 – Năm A

Joseph
by

Suy Niệm: Gioan kêu gọi mọi người ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần. Ăn năn sám hối là gì? Là thay đổi cuộc sống, thay đổi tư tưởng và những hành động không hợp với ý Chúa, để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp. Dep bỏ những chướng ngại lớn nhất trên con đường trở lại.

Cầu Nguyện: Lạy Cha, xin giúp chúng con nhìn ra con người yếu hèn của mình. Xin cho chúng con khám phá ra những ngăn trở làm chúng con không đến được với Cha, không đến được với anh chị em chúng con. Chúng con đánh mất chính mình.

Xin cho chúng con biết tìm về tận căn của những lỗi phạm ấy và làm một cuộc hoán cải đúng nghĩa. Nhờ hoa trái của lòng sám hối, chúng con đáng được Cha thương trong ngày đó. Amen.

.

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG – NĂM A

BÀI ĐỌC I:  Is 11, 1-10    “Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa.

Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng.

Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò (cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại dương.

Ngày ấy gốc Giêsê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được vinh quang.    Đó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA:  Tv 71, 2. 7-8. 12-13. 17    Đáp:  Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người (c. 7).

1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.    –  Đáp.

2)  Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người cho tới khi mặt trăng không còn chiếu sáng.Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất.    –  Đáp.

3)  Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống người cùng khổ.     –  Đáp.

4)  Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca khen người.      –  Đáp.

 

BÀI ĐỌC II:   Rm 15, 4-9    “Chúa Kitô cứu rỗi hết mọi người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, những gì đã viết ra là có ý để giáo huấn chúng ta, hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức và an ủi, chúng ta được cậy trông. Xin Thiên Chúa, nguồn kiên tâm và an ủi, ban cho anh em biết thông cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô, để anh em đồng thanh tôn vinh Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Vì chúng tôi quả quyết với anh em: để chứng tỏ sự chân thật của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô đã phục vụ những người chịu phép cắt bì, hầu xác nhận lời hứa cùng các tổ phụ. Còn dân ngoại, họ tôn thờ Thiên Chúa vì lòng nhân từ Người, như lời chép rằng: “Vì vậy, lạy Chúa, con sẽ cao rao Chúa và sẽ ca tụng danh Chúa giữa các dân ngoại”.  Đó là lời Chúa.

 

ALLELUIA:  Lc 3, 4. 6     Alleluia, alleluia! – Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. – Alleluia.

 

PHÚC ÂM:  Mt 3, 1-12   “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: “Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.

Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.

Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối.  Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt”. Đó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế : Anh chị em thân mến! Thánh Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người hãy sám hối để đón chờ Chúa ngự đến. Với niềm tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. Đến ngày đó, gốc rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho muôn dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ  chăn trong Hội Thánh/  luôn là hiện thân sống động của Chúa, trở nên nguồn mạch an hòa, suối nguồn yêu thương, để qua đó mọi người nhận ra Thiên Chúa là Tình yêu.
  2. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những cá nhân và tổ chức đang xâm hại con người và môi trường sống, biết nhận ra tiếng gọi của lương tâm / để hoán cải và kiến tạo hòa bình cho trái đất.
  3. Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những anh chị em đang sống trong tội lỗi được Chúa thương soi sáng, thức tỉnh, và được ơn can đảm quyết tâm đứng lên bắt đầu cuộc đời mới trong tình thương của Chúa.
  4. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết sống trong sự dẫn dắt của Thần Khí, chấn chỉnh và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Qua đó, mỗi người có thể trở thành ngôn sứ loan báo về Đấng Cứu Độ cho con người hôm nay.

Chủ tế : Lạy Chúa, Chúa đã sai Thánh Gioan Tẩy Giả đi trước dọn đường cho Con Chúa đến. Xin cho chúng con biết lắng nghe lời ngài, can đảm sống ngay thẳng và trong sạch, để xứng đáng đón tiếp Con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu- Kitô, Chúa chúng con. Amen.  

Gospel Mt 3,1-12

John the Baptist appeared, preaching in the desert of Judea
and saying, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand!”
It was of him that the prophet Isaiah had spoken when he said:
A voice of one crying out in the desert,
Prepare the way of the Lord,
make straight his paths.

John wore clothing made of camel’s hair
and had a leather belt around his waist.
His food was locusts and wild honey.
At that time Jerusalem, all Judea,
and the whole region around the Jordan
were going out to him
and were being baptized by him in the Jordan River
as they acknowledged their sins.

When he saw many of the Pharisees and Sadducees
coming to his baptism, he said to them, “You brood of vipers!
Who warned you to flee from the coming wrath?
Produce good fruit as evidence of your repentance.
And do not presume to say to yourselves,
‘We have Abraham as our father.’
For I tell you,
God can raise up children to Abraham from these stones.
Even now the ax lies at the root of the trees.
Therefore every tree that does not bear good fruit
will be cut down and thrown into the fire.
I am baptizing you with water, for repentance,
but the one who is coming after me is mightier than I.
I am not worthy to carry his sandals.
He will baptize you with the Holy Spirit and fire.
His winnowing fan is in his hand.
He will clear his threshing floor
and gather his wheat into his barn,
but the chaff he will burn with unquenchable fire.”

Daily Reading & Meditation

Sunday (December 8):  John points to the coming of Christ and his kingdom

Scripture: Matthew 3:1-12

1 In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, 2 “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.” 3 For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah when he said, “The voice of one crying in the wilderness: Prepare the way of the Lord, make his paths straight.” 4 Now John wore a garment of camel’s hair, and a leather girdle around his waist; and his food was locusts and wild honey. 5 Then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region about the Jordan, 6 and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. 7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to them, “You brood of vipers! Who warned you to flee from the wrath to come? 8 Bear fruit that befits repentance, 9 and do not presume to say to yourselves, `We have Abraham as our father’; for I tell you, God is able from these stones to raise up children to Abraham. 10 Even now the axe is laid to the root of the trees; every tree therefore that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.  11 “I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry; he will baptize you with the Holy Spirit and with fire. 12 His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor and gather his wheat into the granary, but the chaff he will burn with unquenchable fire.”

Old Testament Reading: Isaiah 11:1-10
1 There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. 2 And the Spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the LORD. 3 And his delight shall be in the fear of the LORD. He shall not judge by what his eyes see, or decide by what his ears hear; 4 but with righteousness he shall judge the poor, and decide with equity for the meek of the earth;  and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall slay the wicked. 5 Righteousness shall be the girdle of his waist, and faithfulness the girdle of his loins. 6 The wolf shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf and the lion and the fatling together, and a little child shall lead them. 7 The cow and the bear shall feed; their young shall lie down together;  and the lion shall eat straw like the ox. 8 The sucking child shall play over the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand on the adder’s den. 9 They shall not hurt or destroy in all my holy mountain;  for the earth shall be full of the knowledge of the LORD as the waters cover the sea. 10 In that day the root of Jesse shall stand as an ensign to the peoples; him shall the nations seek, and his dwellings shall be  glorious.

Meditation: What kind of Messiah did God promise to send to his people and how would he bring God’s kingdom to them? The prophet Isaiah foresaw the day when God would raise up a Messianic King long after King David’s throne had been overthrown and vacant for centuries. God promised that he would raise up a new king from the stump of Jesse, the father of King David (Isaiah 11:1). This messianic king would rule forever because the Spirit of God would rest upon him and remain with him (Isaiah 11:2).

Isaiah’s prophecy of the Messiah
Isaiah prophesied that the Messiah would be equipped with the gifts of the Spirit – with wisdom, understanding, counsel, might, knowledge, and fear of the Lord (Isaiah 11:2 – for an explanation of the gifts see this helpful article). This king would establish the kingdom of God, not by force of human will and military power, but by offering his life as the atoning sacrifice for the sin of the world. Through his death on the cross, Jesus, the true Messiah King, would defeat Satan, overcome death, and win pardon and reconciliation for sinners. God’s plan of redemption included not only the Jewish people but all the nations of the earth as well. Through his death and resurrection Jesus makes us citizens of heaven and friends of God. The Lord Jesus wants us to live in joyful hope and confident expectation that he will come again to fully establish his kingdom of righteousness and peace.

John the Baptist’s prophecy of the Messiah
Why did John the Baptist prophesy that the Messiah would come and “baptize with the Holy Spirit and with fire” (Matthew 3:11)? Fire in biblical times was often associated with God’s presence and with his action in the lives of his people. God sometimes manifested his presence by use of fire, such as the burning bush which was not consumed when God spoke to Moses (Exodus 3:2). The image of fire was also used to symbolize God’s glory (Ezekiel 1:4, 13), his protective presence (2 Kings 6:17), his holiness (Deuteronomy 4:24), righteous judgment (Zechariah 13:9), and his wrath against sin (Isaiah 66:15-16). Fire was also used as a sign of the Holy Spirit’s power and presence (Matthew 3:11). When the Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost, tongues of fire appeared over the heads of the apostles and disciples of Jesus (Acts 2:3). The fire of the Holy Spirit purifies and cleanses us of sin, and it inspires a reverent fear of God and of his word in us. Do you want to be on fire for God and for the return of the Lord Jesus when he comes again in his glory?

John pointed others to the coming of Christ and his kingdom
John the Baptist’s life was fueled by one burning passion – to point others to Jesus Christ and to the coming of his kingdom. Who is John the Baptist and what is the significance of his message for our lives? Scripture tells us that John was filled with the Holy Spirit even from his mother’s womb (Luke 1:15, 41) by Christ himself, whom Mary had just conceived by the Holy Spirit. When Mary visited her cousin Elizabeth John lept in her womb as they were filled with the Holy Spirit (Luke 1:41). Like the prophets of the Old Testament, John devoted his entire life to prayer and the word of God. He was led by the Holy Spirit into the wilderness where he was tested and grew in the word of God. John’s clothing was reminiscent of the prophet Elijah (see Kings 1:8). The Holy Spirit prepared John for the mission entrusted to him as forerunner of the Messiah, Jesus Christ – the Word of God who became man for our salvation (John 1:1,14). John pointed to Jesus as the Lamb of God who would take away the sins of the world by offering his life on the cross as the atoning sacrifice for our sins and the sin of the world (John 1:29).

John broke the prophetic silence of the previous centuries when he began to speak the word of God to the people of Israel. His message was similar to the message of the Old Testament prophets who chided the people of God for their unfaithfulness and who tried to awaken true repentance in them. Among a people unconcerned with the things of God, it was his work to awaken their interest, unsettle them from their complacency, and arouse in them enough good will to recognize and receive Christ when he came. Are you eager to hear God’s word and to be changed by it through the power of the Holy Spirit?

A new era of God’s restoration begins
Jesus tells us that John the Baptist was more than a prophet (Luke 7:26). John was the voice of the Consoler who is coming (John 1:23; Isaiah 40:1-3). He completed the cycle of prophets begun by Elijah (Matthew 11:13-14). What the prophets had carefully searched for and angels longed to see, now came to completion as John made the way ready for the coming of the Messiah, God’s Anointed Son, the Lord Jesus Christ. With John the Baptist, the Holy Spirit begins the restoration to the human race of the “divine likeness”, prefiguring what would be achieved with and in the Lord Jesus.

John’s baptism was for repentance – turning away from sin and taking on a new way of life according to God’s word. Our baptism in Jesus Christ by water and the Spirit results in a new birth and entry into God’s kingdom as his beloved sons and daughters (John 3:5). The Lord Jesus gives us the fire of his Spirit so that we may radiate the joy and truth of the Gospel to a world in desperate need of God’s light and truth. His word has power to change and transform our lives that we may be lights pointing others to Christ. Like John the Baptist, we too are called to give testimony to the light and truth of Jesus Christ. Do you point others to Christ in the way you live, work, and speak?

“Lord, let your light burn brightly in my heart that I may know the joy and freedom of your kingdom. Fill me with your Holy Spirit and empower me to witness the truth of your Gospel and to point others to Jesus Christ.”

Psalm 72:1-2,7-8,12-13,17

1 Give the king your justice, O God, and your righteousness to the royal son!
2 May he judge your people with righteousness, and your poor with justice!
7 In his days may righteousness flourish, and peace abound, till the moon be no more!
8 May he have dominion from sea to sea, and from the River to the ends of the earth!
12 For he delivers the needy when he calls, the poor and him who has no helper.
13 He has pity on the weak and the needy, and saves the lives of the needy.
17 May his name endure for ever, his fame continue as long as the sun!  May men bless themselves by him, all nations call him blessed!

Daily Quote from the early church fathers: The voice of the one crying in the wilderness, by Theodoret of Cyr 393-466 A.D.

“The true consolation, the genuine comfort and the real deliverance from the iniquities of humankind is the incarnation of our God and Savior. Now the first who acted as herald of this event was the inspired John the Baptist. Accordingly, the prophetic text proclaims the realities that relate to him in advance, for that is what the three blessed Evangelists have taught us and that the most divine Mark has even made the prologue of his work. As for the inspired John, whom the Pharisees asked whether he himself was the Christ, he declared on his part: ‘I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord’ as the prophet Isaiah said (John 1:23; Isaiah 40:30); I am not God the Word but a voice, for it is as a herald that I am announcing God the Word, who is incarnate. Moreover, he refers to the Gentiles as the ‘untrodden [land]’ because they have not yet received the prophetic stamp.” (excerpt from COMMENTARY ON ISAIAH 12.40.3)

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *