Homo homini lupus est

Người đối với người như là sói. Đó là một thành ngữ bằng tiếng La tinh, nói lên một thực tế đáng buồn của nhân loại. Việt ngữ cũng có những câu như “cá lớn nuốt cá bé,” “mạnh được yếu thua,” “cạnh tranh sinh tồn.” Các chuyên gia sinh vật học nói đó là quy luật tự nhiên, “food chain”. Nhiều chuyên gia xã hội học nói nhân loại chia làm hai hạng người, kẻ áp bức và kẻ bị áp bức, sói và chiên.

Trong bối cảnh đó, Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng hôm nay vẽ ra một hình ảnh hoàn toàn trái ngược: “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng…” (Is 11:6)

Chuyện không tưởng! Nhiều người sẽ nói như vậy. Trái với quy luật tự nhiên của sinh vật học! Quá ngây thơ xét theo quan điểm xã hội học! Nhưng phê phán như vậy, họ có thực sự hiểu điều ngôn sứ Isaia muốn nói không?

Phải để ý đến chữ “bấy giờ.” Ngài muốn nói về điều sẽ xãy ra trong triều đại của Thiên Chúa, một triều đại mà “Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trị.” Việc thứ hai phải để ý là ngôn ngữ tượng hình của thể văn. Isaia muốn nói về sự hòa hợp tuyệt vời, khiến những xung khắc tự nhiên giữa hai thái cực đối lập vẫn có thể hòa hợp với nhau trong triều đại của Thiên Chúa.

Triều đại của Thiên Chúa khởi đầu với sự xuất hiện của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống và là Đấng Cứu Thế sinh ra cho chúng ta. Ngài sẽ thiết lập Nước Thiên Chúa ở trần gian. Những ai tin theo Ngài sẽ được Thần khí Thiên Chúa biến đổi trở nên những con người mới, khiến bản tính tự nhiên được thăng hoa, và họ sẽ sống “không theo tính xác thịt, nhưng theo sự hướng dẫn của Thần khí.” Ơn thánh Chúa không xóa bỏ bản tính tự nhiên của con người, nhưng kiện toàn bản tính ấy.

Sự biến đổi của mỗi cá nhân kéo theo sự biến đổi trong tương quan giữa người với người. Trong thâm tâm, không ai thích chiến tranh và hận thù. Sẽ hạnh phúc biết bao nếu vợ chồng con cái anh chị em sống hòa hợp với nhau. Hàng xóm láng giềng qua lại giúp đỡ nhau. Thế giới tìm cách giải quyết mọi khác biệt trong hòa bình và công chính.

Điều kiện tiên quyết là chúng ta phải sám hối. “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Hãy nhận biết sự sai lỗi của mình và hướng về Đấng đang đến. Ngài chính là vị Cứu Tinh của nhân loại.

-Lm. FX. Bùi Ngọc Tỷ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *