Đức Thánh Cha ban hành Tự Sắc liên quan đến Niên Trưởng Hồng Y Đoàn

 (21/12/2019)– Sáng thứ bảy 21/12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức Niên trưởng Hồng Y Đoàn vì tuổi tác của Đức Hồng Y Angelo Sodano. Đồng thời ngài cũng ban hành Tự sắc với những hướng dẫn mới về vai trò của Niên trưởng Hồng Y Đoàn. Theo Tự sắc mới, nhiệm kỳ của Niên trưởng Hồng Y Đoàn kéo dài 5 năm, và có thể được gia hạn nếu cần thiết. Và vào cuối nhiệm kỳ, vị cựu Niên trưởng sẽ nhận tước hiệu “Nguyên Niên trưởng Hồng Y Đoàn”. Quyết định của Đức Thánh Cha được công bố sau buổi gặp gỡ truyền thống trao đổi lời chúc Giáng sinh với các thành viên của giáo triều Roma. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Hồng Y Angelo Sodano đã chúc mừng Đức Thánh Cha… Niên Trưởng Hồng Y Đoàn sẽ chủ tọa Hồng Y Đoàn nhưng không có quyền điều hành trên các Hồng Y khác, là người “người đứng đầu trong những người ngang hàng nhau”. Cho đến nay, chức Niên trưởng Hồng Y không có thời hạn. Niên trưởng Hồng Y Đoàn triệu tập mật nghị trong trường hợp Sede vacante (trống Tòa – trong thời gian không có Giáo hoàng) và chủ trì mật nghị nếu ngài dưới 80 tuổi.

(Trích lược theo Hồng Thuỷ, hdgmVietnam.com)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *