Thư Cảm Ơn Ngày Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles

Los Angeles, ngày 19 tháng 11, 2019

 

Kính thưa:

Quý Cha, quý Bề Trên các Tu Viện, quý Phó tế, quý Tu sĩ nam Nữ, quý Chủng sinh, quý Chức

Quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em,

 

Đại lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles, đã khép lại trong ân sủng vào chiều Chúa Nhật ngày 17 tháng 11, 2019. Để ngày xum họp của đại gia đình giáo phận năm nay được diễn ra chu đáo và tốt đẹp là cả một sự nỗ lực, hy sinh làm việc liên lỉ nhiều tháng qua của hàng trăm cá nhân và tập thể. Chúng con xin bày tỏ lòng tri ân đến:

 • Vị Chủ chăn của giáo phận: Đức Tổng Giám Jose H. Gomez đã Chủ tế thánh lễ
 • Quý Cha Sở nhà thờ Chính toà, Thư ký Giám mục, và nhân viên nhà thờ Chính toà
 • Cha Đại Diện và Phó Đại Diện Liên Lạc
 • Quý Cha đồng tế Việt – Mỹ, quý Phó tế, Quý Tu sĩ Nam Nữ, quý Chủng sinh, quý Chức Cộng đồng
 • Quý Chủ tịch và Ban Chấp Hành các cộng đoàn, quý Trưởng ban ngành và Ban Điều Hành các đoàn thể đã chu đáo lo khu vực triển lãm, và gánh vác các công việc được phân nhiệm
 • Ban Diễn nguyện của Hội dòng Mến Thánh Giá Los Angeles
 • Ban Phụng vũ của Cộng đoàn Thánh Phêrô Torrance
 • Ban Khiêng kiệu của Cộng đoàn Đức Mẹ Lộ Đức
 • Ban Phụng tế, quốc phục
 • Ban Thừa Tác viên Lời Chúa, Thánh Thể, lời nguyện
 • Ban Truyền thông, báo chí
 • Ban Khánh tiết, hướng dẫn, trật tự
 • Ban Điều hợp trong và ngoài nhà thờ
 • Ban Soạn thảo, in ấn
 • Anh Chị Em Ca viên đến từ khắp nơi trong Tổng Giáo Phận
 • Đặc biệt, con xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em đã hiện diện tại thánh lễ đại trào và quảng đại đóng góp vào việc xin tiền lần hai tại các cộng đoàn, hầu giúp cho Cộng đồng có phương tiện tài chánh lo cho ngày lễ và các sinh hoạt mục vụ trong năm

Việc tổ chức một đại lễ với nhiều tình huống phức tạp, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, chúng con xin quý Cha và quý vị thương tình thông cảm cho. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, Thánh Cả Giuse, và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trả công bội hậu và ban nhiền ơn lành hồn xác xuống trên toàn thể quý Cha và quý vị.

Trân trọng,
TM. Ban Thường Vụ Cộng Đồng
Ryan Bùi Thế Lữ, Chủ Tịch

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *