Suy Niệm – Chúa Nhật 32 Thường Niên – November 10 – Năm C

Joseph
by

Suy Niệm:   Ðức Giêsu mạc khải về vấn đề kẻ chết sống lại và cách thức cuộc sống đời sau. Ngài cho thấy cuộc sống ấy không còn giống như ở đời này. Không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian. Không bị ràng buộc vào những quyến rũ như ở trần gian. Trái lại, cuộc sống của người công chính khi phục sinh sẽ được thần thiêng hóa như đời sống của các Thiên Thần, của Thiên Chúa.

Muốn được sống sự sống ấy trong ngày sau hết, mỗi Kitô hữu cần phải chuẩn bị và sống đời sống ấy ngay từ đời này. Bằng cách sống theo giáo huấn và tinh thần của Ðức Giêsu, thực thi công bình bác ái và không theo những cám dỗ của thế gian.  

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin có sự sống lại và có sự sống đời sau. Xin cho chúng con sống niềm tin bằng chính cuộc sống “tốt đạo đẹp đời” của chúng con. Tất cả những công việc, hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng con đều quy hướng về mục đích cuối cùng ấy. Như thế, chúng con sẽ được Chúa ban thưởng sự sống vĩnh cửu. Amen.

.
Chúa Nhật 32 Thường Niên – năm C

Bài Ðọc I: 2 Mcb 7, 1-2. 9-14  “Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại trong cuộc sống đời đời”.

Bài trích sách Macabê quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, có bảy anh em bị bắt làm một với mẹ mình, và bị vua cho đánh bằng roi da và roi gân bò, bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu vua rằng: “Bệ hạ còn hỏi han và muốn dò xét chúng tôi làm chi? Chúng tôi sẵn sàng chịu chết hơn là phạm đến lề luật Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ chúng tôi”.

Khi sắp thở hơi cuối cùng, người con thứ hai tâu vua rằng: “Hỡi vua độc ác kia, vua chỉ cất mất mạng sống chúng tôi ở đời này, nhưng Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi, là những kẻ đã chết vì lề luật của Người, được sống lại trong cuộc sống đời đời”.

Sau khi người con thứ hai chết, thì đến người con thứ ba chịu cực hình, tên lý hình bảo cậu le lưỡi, cậu liền le lưỡi, dõng dạc giang hai tay ra và nói một cách tin tưởng rằng: “Tôi được Trời ban cho các phần thân thể này, nhưng giờ đây vì lề luật của Thiên Chúa, tôi khinh chê chúng, bởi tôi trông cậy rằng Người sẽ ban lại cho tôi các phần thân thể ấy”. Nhà vua và những kẻ tuỳ tùng của ông lấy làm bỡ ngỡ thấy lòng mạnh bạo của cậu trẻ coi các cực hình như không.

Người con thứ ba chết rồi, thì người ta bắt người con thứ tư chịu cùng một cực hình. Lúc sắp chết, cậu nói rằng: “Thà chịu chết do tay người đời mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại thì hơn: Phần vua, vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu”.   Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 16, 1. 5-6. 8b và 15 Ðáp: Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa (c. 15b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến lời con kêu cứu, lắng tai nghe tiếng con thốt ra tự cặp môi chân thành. – Ðáp.

2) Bước con đi bám chặt đường lối của Ngài, chân con đã không hề xiêu té. Con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, lạy Chúa, xin lắng tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con. – Ðáp.

3) Xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. Phần con, nhờ công chính, sẽ được thấy thiên nhan, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa. – Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 2 Tx 2, 15 – 3, 5  “Chúa làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành”.

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, nguyện xin Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ðấng đã thương yêu chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và lòng cậy trông tốt lành, xin Người khuyên bảo và làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành.

Anh em thân mến, ngoài ra, xin anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Thiên Chúa chóng lan tràn và được vinh hiển như việc đã thể hiện nơi anh em, và để chúng tôi thoát khỏi tay những kẻ lầm lạc và xấu xa: vì không phải hết mọi người đều có lòng tin. Nhưng Thiên Chúa là Ðấng trung thành, Người sẽ làm cho anh em được kiên vững và gìn giữ anh em khỏi sự dữ. Chúng tôi tin tưởng anh em trong Chúa: những điều chúng tôi truyền dạy, anh em hiện đang thi hành và sẽ còn thi hành. Nguyện xin Chúa hướng lòng anh em đến tình yêu Thiên Chúa và lòng kiên nhẫn của Ðức Kitô.   Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Lc 21, 36 Alleluia, alleluia! – Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 20, 27-38 “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ”.

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”. Ðó là lời Chúa.

 

Hoặc bài vắn này: Lc 20, 27. 34-38 “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”.  Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế : Anh chị em thân mến! Thiên Chúa luôn mời gọi mỗi người chúng ta sống chứng nhân cho Chúa và cho Nước Trời bằng chính đời sống của mình. Với xác tín Thiên Chúa luôn đồng hành nâng đỡ, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. Hội Thánh có sứ mạng làm chứng cho nhân loại hôm nay về một nước trời mai sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các vị Mục tử trong Hội Thánh và những ai đang sống đời thánh hiến/ luôn biết dùng chính đời sống yêu thương, dấn thân phục vụ, để làm chứng cho thế giới về một cuộc sống vĩnh cửu và hạnh phúc trong Nước Thiên Chúa.
  2. Có những người không tin có sự sống lại và cuộc sống đời sau, nên không lo tích cực chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu đời sau.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho họ biết tin nhận Lời Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng, và biết tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu cho cuộc sống mai hậu.
  3. Thiên Chúa là Đấng yêu thương và an ủi những ai sầu khổ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cho những người đang gặp khó khăn, bệnh tật biết chạy đến với Chúa/ để được Người ban ơn sức mạnh, yêu thương và ủi an.
  4. “Chúa là Đấng trung tín, Người sẽ làm cho anh em được vững mạnh”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống từng phút giây hiện tại này cách tích cực và đẹp ý Chúa, để ngày sau được sống lại hưởng phúc muôn đời.

Chủ tế : Lạy Thiên Chúa là nguyên thủy và cùng đích của mọi loài. Chúa đã thương cho chúng con được làm con cái Chúa, và khơi dậy lòng khát khao hướng về Chúa. Xin cho chúng con biết sống trung thành và làm chứng cho Chúa ở đời này, để xứng đáng được Chúa ân thưởng Nước Trời mai sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu- Kitô, Chúa chúng con. Amen.  

Gospel Lk 20: 27-38

Some Sadducees, those who deny that there is a resurrection,
came forward and put this question to Jesus, saying,
“Teacher, Moses wrote for us,
If someone’s brother dies leaving a wife but no child,
his brother must take the wife
and raise up descendants for his brother.
Now there were seven brothers;
the first married a woman but died childless.
Then the second and the third married her,
and likewise all the seven died childless.
Finally the woman also died.
Now at the resurrection whose wife will that woman be?
For all seven had been married to her.”
Jesus said to them,
“The children of this age marry and remarry;
but those who are deemed worthy to attain to the coming age
and to the resurrection of the dead
neither marry nor are given in marriage.
They can no longer die,
for they are like angels;
and they are the children of God
because they are the ones who will rise.
That the dead will rise
even Moses made known in the passage about the bush,
when he called out ‘Lord, ‘
the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob;
and he is not God of the dead, but of the living,
for to him all are alive.”

Daily Reading & Meditation   Sunday (November 10): All live to him

Scripture: Luke 20:27-38

27 There came to him some Sadducees, those who say that there is no resurrection, 28 and they asked him a question, saying, “Teacher, Moses wrote for us that if a man’s brother dies, having a wife but no children, the man must take the wife and raise up children for his brother. 29 Now there were seven brothers; the first took a wife, and died without children; 30 and the second 31 and the third took her, and likewise all seven left no children and died.  32 Afterward the woman also died. 33 In the resurrection, therefore, whose wife will the woman be? For the seven had her as wife.”

34 And Jesus said to them, “The sons of this age marry and are given in marriage; 35 but those who are accounted worthy to attain to that age and to the resurrection from the dead neither marry nor are given in marriage, 36 for they cannot die any more, because they are equal to angels and are sons of God, being sons of the resurrection. 37 But that the dead are raised, even Moses showed, in the passage about the bush, where he calls the Lord the God of Abraham and the God of  Isaac and the God of Jacob. 38 Now he is not God of the dead, but of the living; for all live to him.”

Meditation: Is your life earth-bound or heaven-bound? The Sadducees had one big problem – they could not conceive of heaven beyond what they could see with their naked eyes! Aren’t we often like them? We don’t recognize spiritual realities because we try to make heaven into an earthly image. The Sadducees came to Jesus with a test question to make the resurrection look ridiculous. The Sadducees, unlike the Pharisees, did not believe in immortality, nor in angels or evil spirits. Their religion was literally grounded in an earthly image of heaven.

The Scriptures give witness – we will rise again to immortal life
Jesus retorts by dealing with the fact of the resurrection. The Scriptures give proof of it. In Exodus 3:6, when God manifests his presence to Moses in the burning bush, the Lord tells him that he is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He shows that the patriarchs who died hundreds of years previously were still alive in God. Jesus defeats their arguments by showing that God is a living God of a living people. God was the friend of Abraham, Isaac, and Jacob when they lived. That friendship could not cease with death. As Psalm 73:23-24 states: “I am continually with you; you hold my right hand. You guide me with your counsel, and afterward you will receive me to glory.” 

The ultimate proof of the resurrection is the Lord Jesus and his victory over death when he rose from the tomb. Before Jesus raised Lazarus from the dead, he exclaimed:  “I am the resurrection and the life; he who believes in me, though he die, yet shall he live, and whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this?” (John 11:25). Jesus asks us the same question. Do you believe in the resurrection and in the promise of eternal life with God?

Jesus came to restore Paradise and everlasting life for us
The Holy Spirit reveals to us the eternal truths of God’s enduring love and the abundant life he desires to share with us for all eternity. Paul the Apostle, quoting from the prophet Isaiah (Isaiah 64:4; 65:17) states: “What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man conceived, what God has prepared for those who love him,” God has revealed to us through the Spirit (1 Corinthians 2:9-10). The promise of Paradise – heavenly bliss and unending life with an all-loving God – is beyond human reckoning. We have only begun to taste the first-fruits! Do you live now in the joy and hope of the life of the age to come?

“May the Lord Jesus put his hands on our eyes also, for then we too shall begin to look not at what is seen but at what is not seen. May he open the eyes that are concerned not with the present but with what is yet to come, may he unseal the heart’s vision, that we may gaze on God in the Spirit, through the same Lord, Jesus Christ, whose glory and power will endure throughout the unending succession of ages.” (Prayer of Origen, 185-254 AD)

Psalm 17:1,6-9,15

1 Hear a just cause, O LORD; attend to my cry! Give ear to my prayer from lips free of deceit!
6 I call upon you, for you will answer me, O God; incline your ear to me, hear my words.
7 Wondrously show your mercies, O savior of those who seek refuge from their adversaries at your right hand.
8 Keep me as the apple of the eye; hide me in the shadow of your wings,
9 from the wicked who despoil me, my deadly enemies who surround me.
15 As for me, I shall behold your face in righteousness; when I awake, I shall be satisfied with beholding your form.

Daily Quote from the early church fathers: Jesus cites Moses to affirm the resurrection, by Cyril of Alexandria (376-444 AD)

“The Savior also demonstrated the great ignorance of the Sadducees by bringing forward their own leader Moses, who was clearly acquainted with the resurrection of the dead. He set God before us saying in the bush, ‘I am the God of Abraham, and the God of Isaac and the God of Jacob’ (Exodus 3:6). Of whom is he God, if, according to their argument, these have ceased to live? He is the God of the living. They certainly will rise when his almighty right hand brings them and all that are on the earth there. For people not to believe that this will happen is worthy perhaps of the ignorance of the Sadducees, but it is altogether unworthy of those who love Christ. We believe in him who says, ‘I am the resurrection and the life’ (John 11:25). He will raise the dead suddenly, in the twinkling of an eye, and at the last trumpet. It shall sound, the dead in Christ shall rise incorruptible, and we shall be changed (1 Corinthians 15:52). For Christ our common Savior will transfer us into incorruption, glory and to an incorruptible life.” (excerpt from COMMENTARY ON LUKE, HOMILY 136)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *