Toà Thánh Bổ nhiệm Tân Tổng Giám mục Cho Tổng Giáo phận Sài Gòn

(19/10/2019) – Ngày 19 tháng 10 năm 2019, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam công bố:

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Năng, đang là Giám mục Giáo phận Phát Diệm, làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đồng thời, Đức tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Giáo phận Phát Diệm.

Tiểu sử Đức tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

24/11/1953: Sinh tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình (Gp. Phát Diệm)

1962-1970: Tu học tại TCV Thánh Giuse, Sài Gòn

1970-1977: Tu học tại GHHV Thánh Piô X Đà Lạt

1977-1988: Lao động tại Gx Bạch Lâm, Gia Kiệm, Gp. Xuân Lộc

1989-1990: Giúp xứ Thuận Hoà, Biên Hoà, Gp. Xuân Lộc

09/06/1990: Thụ phong linh mục tại Xuân Lộc

1990-1998: Chính xứ Thuận Hoà, Biên Hoà, Xuân Lộc

1998-2002: Du học Roma, tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học Tín lý

2003-2005 : Đặc trách Chủng sinh Giáo phận Xuân Lộc

2006-2009 : Giám đốc ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc

25/07/2009 : Được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Chính toà Giáo phận Phát Diệm

19/10/2019: Được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, kiêm Giám quản Tông toà Giáo phận Phát Diệm.

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Năng đã đảm nhận các chức vụ:

– Chủ tịch Uỷ ban Loan báo Tin Mừng (2010-2013)

– Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức Tin (2013-2016)

– Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục (2016-2019);

và trong Đại hội XIV vừa diễn ra tại Giáo phận Hải Phòng, Đức cha Giuse Nguyễn Năng đã được bầu lại vào chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục, nhiệm kỳ 2019-2022.

(Theo Văn Phòng HĐGM Việt Nam)

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *