Nhân Sự Hội Đồng Giám Mục Việt Nhiệm Kỳ 2019 – 2022

(04/10/2019)- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp Đại hội lần thứ XIV từ thứ Hai ngày 30/9/2019 đến thứ Sáu ngày 04/10/2019, tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Hải Phòng, với sự tham dự đông đủ các giám mục của 27 giáo phận. Trong dịp Đại hội lần này, Hội Đồng Giám Mục đã thực hiện những việc sau đây:

Ban Thường Vụ gồm có:

– Chủ tịch: Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

– Phó Chủ tịch: Đức GM Giuse Nguyễn Năng

– Tổng Thư ký: Đức GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

– Phó Tổng Thư ký: Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Các Ủy ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gồm có:

1/ Ủy ban Giáo lý Đức tin

Chủ tịch: Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân

2/ Ủy ban Kinh Thánh

Chủ tịch: Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản

3/ Ủy ban Phụng tự

Chủ tịch: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

4/ Ủy ban Nghệ thuật thánh

Chủ tịch: Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi

5/ Ủy ban Thánh nhạc

Chủ tịch: Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

6/ Ủy ban Loan báo Tin Mừng

Chủ tịch: Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long

7/ Ủy ban Giáo sĩ –  Chủng sinh

Chủ tịch: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

8/ Ủy ban Tu sĩ

Chủ tịch: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt

9/ Ủy ban Giáo dân

Chủ tịch: Đức cha Giuse Trần Văn Toản

10/ Ủy ban Truyền thông xã hội

Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

11/ Ủy ban Giáo dục Công giáo

Chủ tịch: Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

12/ Ủy ban Mục vụ Giới trẻ – Thiếu nhi

Chủ tịch: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

13/ Ủy ban Văn hóa

Chủ tịch: Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân

14/ Ủy ban Công lý – Hòa bình

Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường

15/ Ủy ban Mục vụ Gia đình

Chủ tịch: Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

16/ Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas

Chủ tịch: Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu

17/ Ủy ban Mục vụ Di dân

Chủ tịch: Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn

18/ Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên đặc trách Đối thoại liên tôn và đại kết.

(Theo hdgmvietnam)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *