Liệu Còn Lòng Tin Trên Mặt Đất Chăng?

Trong vòng 20-30 năm tới, bạn nghĩ thế nào về đời sống đạo của bạn và của con cái bạn? Khoan nghĩ chi cho xa vời, ngày nay đa số chúng ta còn giữ đạo qua việc đi nhà thờ tuần một lần là đã hay lắm rồi huống chi là sống đạo. Tuy nhiên, vấn đề chính ở đây không chỉ ở giữ đạo mà còn là sống đạo. Giữ đạo được một phần là nhờ vào thói quen và truyền thống cha mẹ để lại, nhưng đến một hoàn cảnh nào đó như vào quân đội hay đi làm xa ở các quốc gia ít Công giáo v.v., thì thói quen và truyền thống đi nhà thờ cũng từ từ bị mai một và quên lãng. Lý do bỏ đạo một phần là do hoàn cảnh và môi trường không khuyến khích. Ngược lại, đối với người sống đạo thật sự, cho dù có bất cứ ở nơi đâu hay trong môi trường nào, lòng mộ đạo vẫn tiếp tục được trao dồi bằng mọi cách khác nhau như tìm hiểu sách báo văn hóa đạo trên mạng, nghe giảng, hay chuỗi mân côi hằng ngày. Ai sống đạo thật lòng chắc chắn sẽ giữ đạo tốt. Bởi thế, cái khó ngày nay chính là việc sống đạo hơn là giữ đạo. Nếu cha mẹ ngày nay không sống đạo thì thế hệ tương lai sẽ ra sao? Có lẽ đây cũng là mối ưu tư mà Chúa Giêsu đã thấy trước từ lâu: “Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Một số cho rằng ở Việt Nam hay các nước nghèo sẽ giữ đạo tốt hơn. Thế thì tại sao Giáo Hội lại luôn có chủ trương xóa đói giảm nghèo ở các quốc gia đệ tam và toàn cầu nói chung? Đồng ý là môi trường xã hội có ảnh hưởng lên con người, điều đó không có nghĩa là con người đổ hết trách nhiệm đức tin của mình cho môi trường xã hội. Thật ra chính cái no phần xác thường dẫn đến cái nhút nhác phần hồn.  Thiếu linh hoạt trong những công việc bác ái, thiếu chiều sâu sống chiêm niệm và thiếu đạo đức bình dân (lần chuỗi, đọc sách báo thiêng liêng, cầu nguyện nhóm, chầu Thánh Thể, xưng tội v.v.) rất dễ khiến chúng ta trở nên biếng nhác. Kiên trì trong đức tin cũng đồng nghĩa với kiên trì cậy trông vào Thiên Chúa trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào. Cuộc sống luôn có những gian truân thử thách khiến đức tin bị bầm giập và hoang mang, nhưng cứ tiếp tục kiên trì tin vào Ngài, sống yêu thương hài hòa với mọi người, và trau chuốt đạo đức bình dân, đặc biệt là bám lấy Đức Mẹ, thì mọi sự sẽ OKAY.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *