Đức Thánh Cha lên tiếng ngày làm việc đầu tiên của Thượng Hội Đồng Giám Mục về vùng Amazon

(07/10/2019) – Đức Giáo Hoàng đề cập ngay đến bản chất “tử đạo” của Tài Liệu Làm Việc, hóa giải phần nào các ưu tư lo lắng của một số người thuộc phe duy truyền thống xưa nay vốn chỉ trích nó.

Đức Giáo Hoàng tha thiết: “Nay chúng ta phải để Chúa Thánh Thần tự phát biểu trong cuộc tụ họp này, tự phát biểu giữa chúng ta, tự phát biểu với chúng ta, qua chúng ta, và tự phát biểu bất kể chúng ta”. Cụ thể, ngài xin các nghị phụ “suy tư, đối thoại, lắng nghe một cách khiêm nhường…” Ngài nhận định rằng ta phải chăm sóc diễn trình Thượng Hội Đồng như chăm sóc một đứa bé sơ sinh, vì cả hai đều “cần sự ấm áp của cộng đồng; cả hai đều cần sự ấm áp của Mẹ Giáo Hội”. Ngài cho hay nó cần một bầu khí huynh đệ và tôn trọng cũng như “bầu khí thân mật…”. Điều này đòi một sự “tế nhị và thận trọng khôn ngoan trong thông đạt”…Ngài phê phán điều ngài gọi là “Thượng Hội Đồng bên trong và Thượng Hội Đồng bên ngoài” từng diễn ra trong một số Thượng Hội Đồng mới đây. “Thượng Hội bên trong theo con đường của Mẹ Giáo Hội, biết chăm sóc diễn trình. Còn Thượng Hội Đồng bên ngoài, vì thông tin một cách cẩu thả, thiếu thận trọng khôn ngoan, khiến những người đưa tin chính thức sa vào lầm lỗi”. Ngài cho biết mục đích của Thượng Hội Đồng không phải là sáng chế ra các chương trình xã hội hay hoạt động mục vụ “theo cùng một lối không chiêm niệm”. Bởi thế, cũng như tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên, ngài yêu cầu cứ sau 4 bài phát biểu, sẽ có 4 phút im lặng để suy nghĩ nội tâm…

(Trích lược theo Vũ Văn An, Vietcatholic News)

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *