Tuyên bố của Tòa Thánh về các bổ nhiệm Giám Mục tại Việt Nam

(14/9/2019) – Vào thứ Bảy 14 tháng Chín, Ông Matteo Bruni Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh ra thông báo cho biết như sau: Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ chức của Đức Cha Antôn Vũ Huy

Chương, Giám Mục Giáo phận Ðà Lạt. Ngài sẽ được thay thế bởi Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, hiện là Giám mục Phó cùng Giáo phận.

Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh sinh ngày 12 tháng 8 năm 1955 tại Cần Thơ. Ngài là con thứ ba trong gia đình 3 trai 5 gái của Ông Bà Cố Phêrô Nguyễn Minh Anna Phạm Thị Yên (đã qua đời.

– Từ năm 1966 đến 1973, ngài theo học tại Tiểu Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt.

– Từ năm 1973 đến 1980, ngài theo học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Đà Lạt.

– Từ năm 1980 đến 1994, ngài làm việc mục vụ tại giáo xứ Tân Thanh, giáo phận Đà Lạt.

– Ngày 29/5/1994, ngài được Đức Cha Barth. Nguyễn Sơn Lâm truyền chức Linh mục.

– Từ năm 1994 đến 2003, ngài là Phó Xứ Tân Hóa, Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.

– Từ năm 2003 đến 2009, ngài du học tại Rôma về Giáo luật, tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo luật tại Đại Học Giáo Hoàng Urbaniana. – Từ 2009, ngài là Đại diện Tư pháp giáo phận Đà Lạt.

– Ngày 08/4/2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Giám Mục Phó Giáo Phận Đà Lạt.

(Theo Đặng Tự Do, Vietcatholic News)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *